Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Kalender > Politiske møter 2018 > Møte i fylkesutvalet 26. februar

Mandag 26. februar 10:30 - Mandag 26. februar 15:30

Møterom 700, Fylkeshuset

Møte i fylkesutvalet 26. februar

Saker til behandling:

Saksnr Innhald
U 7/18 Oppstart av prosjektet "Møre og Romsdal fylkeskommune - omstilling av organisasjonen mot 2020"
U 8/18 Statleg sikring av friluftsområde 2018 - Tilråding
U 9/18 Innføring av EU sin tredje energimarkedspakke i EØS - Uttale
U 10/18 Uttale: Satsing på havrom i Innovasjon Norge bør leggast til Møre og Romsdal
U 11/18 Regional delplan for klima og energi - Handlingsprogram 2018
U 12/18 Handlingsprogram kompetanse og verdiskaping 2018
U 13/18 Handlingsprogram kultur 2018
U 14/18 Handlingsprogram samferdsel 2018
U 15/18 Revisjon av rammeplan for avkøyslar og innføring av differensierte byggegrenser
U 16/18 E39 Digernes - Vik - tilleggsutgreiing til konseptvalutgreiing for strekninga Ålesund - Bergsøya - fråsegn ved høyring
U 17/18 Høyring - grensejusteringar i Møre og Romsdal
RS 2/18 Riksvegferjestrekningane i Møre og Romsdal - Uttale
RS 3/18 Folkehelse i 2017
  Godkjenning av protokoll

På møteplan 2018 finn du sakspapira til møtet.