Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Kalender > Politiske møter 2018 > Møte i kultur- og folkehelseutvalet 13. juni

Onsdag 13. juni 10:00 - Onsdag 13. juni 15:30

Scandic Seilet, Molde

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 13. juni

Program

kl 10.00        Fagdag likestilling

kl 12.30        Lunsj

kl 13.00        Møte i kultur- og folkehelseutvalet med behandling av saker etter saklista

Saker til behandling

Saksnr Innhold Uoff
KF 29/18 Tildeling av idrettsstipend 2018
Ikkje offentleg: Offl §26 2. ledd
X
KF 30/18 Tildeling av spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2018  
KF 31/18 Toppidrettssatsing i Møre og Romsdal  
KF 32/18 Kjøp av kunnskapsgrunnlag - toppidrettssatsing i Møre og Romsdal  
KF 33/18 Evaluering Kulturtorget – vidare vegval  
KF 34/18 Evaluering UKM (Ung Kultur Møtes)  
KF 35/18 Kunstpolitisk tiltaksplan 2018  
KF 36/18 Kjøp av teneste – bok- og litteraturformidling i Møre og   Romsdal  
RS 27/18 Kulturtanken - oppdatering vår 2018  
RS 28/18 Rapportering - Handlingsprogram kultur 2018  
RS 29/18 Rapportering - Arrangementsstøtte bibliotek våren 2018  
RS 30/18 Program for møte i kultur- og folkehelseutvalet
23. - 24. oktober 2018
 
RS 31/18 Oppfølging av sak KF-26/18 - midlertidig endring i   tilskotsordning  
RS 32/18 Orientering - Retningsliner for prosjekttilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune  
RS 33/18 Rapportering - Tilskot til lågterskel fysisk aktivitet 2018  
RS 34/18 Brev til Møre og Romsdal fylkeskommune frå Kirkens SOS Møre og Romsdal  
  Godkjenning av protokoll  

På møteplan 2018 finn du sakspapira til møtet.