Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Kalender > Politiske møter 2018 > Møte i kultur- og folkehelseutvalet 14. mars

Onsdag 14. mars 10:30 - Onsdag 14. mars 15:30

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 14. mars

Orienteringar i møtet:

  • Orientering om Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge, ved direktør i Kulturtanken Lin Marie Holvik
  • Orientering om seminar om likestilling 13. juni 2018, ved rådgivar Paula Næss Skår

Saker til behandling:

Saksnr Innhald Uoff
KF 10/18 Kunstnarstipend litteratur, musikk, film og scenekunst 2018 (Ikkje offentleg: Offl §13, Fvl §13) X
KF 11/18 Tildeling kunstnarstipend visuell kunst 2018
(Ikkje offentleg: Offl. §13, Fvl §13)
X
KF 12/18 Kunstpolitikk for Møre og Romsdal  
KF 13/18 Tilskot til Fartøyvern 2018  
KF 14/18 2018 - Tilskot til kulturminne i verdsarvområdet. Forslag til prioritering av innkomne søknader og tiltak  
KF 15/18 Tilskot til freda kulturminne i privat eige.  Forslag til prioritering av innkomne søknader og tiltak  
KF 16/18 Fordeling av tilskot til friluftslivsaktivitet - post 78 - 2018  
KF 17/18 Fordeling av tilskot til tiltak i statleg sikra friluftslivsområder - post 78 - 2018  
KF 18/18 Skjergardsteneste i Møre og Romsdal - tilskot til drift og investering  
KF 19/18 Ekstraordinært driftstilskot til friluftråda 2018 - til drift av skjergardsteneste i Møre og Romsdal  
KF 20/18 Nye vilkår for tildeling av treårige driftstilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune  
KF 21/18 Spelemidlar 2018 til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - generelle prioriteringar  
KF 22/18 Årsrapport 2017 - Den offentlege tannhelsetensta i Møre og Romsdal  
KF 23/18 Strukturelle endringar i den offentlege tannhelsetenesta - etablering av kompetanseklinikk i Søre Sunnmøre kompetanseregion  
RS 12/18 Innspelsmøte for ny kulturmelding - 26. oktober 2017  
RS 13/18 Uttale frå årsmøtet i 4H Møre og Romsdal: Fritidsaktivitetar for alle  
RS 14/18 Tilbakemelding til rapporten FR 2/17 "Den kulturelle   skolesekken (DKS)"  
RS 15/18 Om tiltak for redusering av spredning av gummigranulat  
  Godkjenning av protokoll  

På møteplan 2018 finn du sakspapira til møtet.