Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Kalender > Politiske møter 2018 > Møte i kultur- og folkehelseutvalet 16. mai

Onsdag 16. mai 12:30 - Onsdag 16. mai 15:30

Sunndal kulturhus, Sunndalsøra

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 16. mai

Oppmøte:
Sunndal bygdemuseum - Leikvin, avdeling Nordmøre museum,
Leikvinvegen 21, 6612 Grøa, kl. 10.30

Utvalsmøte:
Sunndal kulturhus, Sunndalsøra, kl. 12.30

Orientering – Leikvin

  • Orienteringar og synfaring, Leikvin v/fylkeskonservator Bjørn Ringstad og avdelingsleiar Jarle Stavik, Nordmøre museum
  • Synfaring og orientering – Metalldetektorprosjektet
  • Synfaring og orientering – Gravfeltet på Leikvin

Orientering – Sunndal kulturhus

  • Orientering frå Sunndal kommune, ved kultursjef Ole Magne Ansnes, Sunndal kommune

Saker til behandling

Saksnr Innhald
KF 24/18 Uttale - regionreforma - ny forskrift om mynde med vidare etter kulturminnelova og overføring av andre oppgåver
KF 25/18 Uttale til plan for omdanning gjennom samanslåing av Stiftinga Sunnmøre museum og Stiftinga Folkemusikkarkivet i Møre og Romsdal
KF 26/18 Forslag om midlertidig endring i tilskotsordning - frivillig, fleirkulturell verksemd
KF 27/18 Evaluering bokbåttenesta - tilråding vidare vegval
KF 28/18 Strukturelle endringar i den offentlege tannhelsetenesta, Haram kommune - samlokalisering av distriktstannklinikkane Brattvåg og Vatne
RS 16/18 Årsmelding 2017 - Eldrerådet
RS 17/18 Årsmelding 2017 - Rådet for likestilling av funksjonshemma
RS 18/18 Orientering om retningsliner for driftstilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune
RS 19/18 Rapportering eittårig driftstilskot 2018
RS 20/18 Orientering om Kystpilegrimsleia
RS 21/18 Informasjon til kultur- og folkehelseutvalet om vilkår for publikum sin tilgang til kulturminne i verdsarvområdet og eigarar sitt høve til inntekter frå kulturminna
RS 22/18 Møteplan for 2018 i gruppa Rusførebygging God Helse
RS 23/18 Invitasjon til fagsamling spelemidlar 2018
RS 24/18 Fagdag om likestilling - utkast til program for dagen
RS 25/18 Kultur 2018 - Økonomirapportering - 1. tertial 2018
RS 26/18 Budsjettoppfølging - Kultur- og folkehelseutvalet - Periode 2018/4
  Godkjenning av protokoll

På møteplan 2018 finn du sakspapira til møtet.