Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Kalender > Politiske møter 2018 > Møte i regional- og næringsutvalet 13. mars

Tirsdag 13. mars 10:30 - Tirsdag 13. mars 16:00

Oppmøte: Nordic wildfish, Nordstrandfjørå 71, Valderøya, kl. 10.30 Utvalsmøte: Giske kommune, rådhuset, kommunestyresalen, kl. 13.00

Møte i regional- og næringsutvalet 13. mars

Program 

kl. 10.30 – 11.45     Nordic wildfish – orientering ved adm. direktør Tore Roaldsnes

kl. 12.00 – 13.00     Giske kommune, rådhuset, kommunestyresalen

                               Orientering om Giske kommune ved ordførar Harry Valderhaug
                               og rådmann Marit Elisabeth Larssen
                               Lunsj under orienteringa.

kl. 13.00 – 16.00     Møte i regional- og næringsutvalet
                               (behandling av saker etter sakliste)
                               Orientering i starten av møtet
                               Status for arbeidet med store biogassanlegg i Møre og Romsdal
                               v/ rådgivar Ketil Valde (jf vedtak i sak RN 2/18, møte 6. februar 
                               2018)

Saksnr Innhold Uoff
RN 14/18 Fordeling av regionale utviklingsmidlar og Tiltaksfondet per 23. februar 2018  
RN 15/18 Fordeling av kommunale næringsfond 2018  
RN 16/18 Fordeling av hoppid.no avklaringsmidlar 2018  
RN 17/18 Innovasjonscamp i vidaregåande skule  
RN 18/18 Søknad om tilskot frå regionale utviklingsmidlar - etablering av regional trainee-ordning i Molderegionen  
RN 19/18 Søknad om støtte til parallelloppdrag - utvikling av   Elnesvågen sentrum  
RN 20/18 Søknad om støtte til prosjektet Lederskap og organisering i en digital verden (blir ettersendt)  
RN 21/18 Handlingsplan cruisestrategi for Vestlandsfylka 2018 - 2020  
RN 22/18 Statusrapporteringa for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal - heile 2017  
RN 23/18 Nor-Fishing 2018 - Deltaking frå Møre og Romsdal fylkeskommune  
RN 24/18 Klage på avslag på søknad om tilskot til prosjektet: Tilskot til innføring av miljøleiing i 13 kommunar på Sunnmøre  
RN 25/18 Månadsmelding frå NAV februar 2018  
RN 26/18 Fylkesprisen Årets Bedrift 2017
(Ikkje offentleg: Offl. § 26 2. ledd)
X
  Godkjenning av protokoll  

På møteplan 2018 finn du sakspapira til møtet.