Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Kalender > Politiske møter 2018 > Møte i samferdselsutvalet 14. mars

Onsdag 14. mars 10:30 - Onsdag 14. mars 15:30

Møterom 700, Fylkeshuset, Molde

Møte i samferdselsutvalet 14. mars

Orientering:

-        Konkurranse om statlege midlar til Smart transport v/Øyvind Herse, Regional- og næringsavdelinga.

Saker til behandling:

Saksnr Innhald
SA 15/18 Lokalpolitisk behandling av bypakke Ålesund trinn 1 
SA 16/18 Nye transportvedtekter for buss, båt og ferje
SA 17/18 Vurdering av trafikkforholdene på fv. 259 Eide-Høgset -   svar på bestilling frå fylkestinget
SA 18/18 Søknad om fråvik - gang- og sykkelveg fv. 235 Bud-Bergset   i Fræna kommune
SA 19/18 Vidare framdrift for Nerlandsøybrua på fv. 20 i Herøy   kommune
SA 20/18 Søknad om overføring av ruteløyve frå Citysightseeing   Fjord AS til Strømma Norge AS
SA 21/18 Vurdering av behov for selskapsvognløyve i Giske, Sula og   Ålesund kommunar
SA 22/18 Plan- og byggeprogram 2018 - 2019 

 

RS 10/18

 

Innspel om drosjeregulering frå Norges Taxiforbund til Samferdselsdepartementet

RS 11/18 Svar på søknad om nytt ferjesamband i inntektssystemet
 

 

Godkjenning av protokoll

På møteplan 2018 finn du sakspapira til møtet.