Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Kalender > Politiske møter 2018 > Møte i ungdomspanelet 18.-19. juni

Mandag 18. juni 12:00 - Tirsdag 19. juni 12:00

Møte i ungdomspanelet 18.-19. juni

Program:

Måndag 12. juni:

kl. 1200 – Lunsj

kl. 1300 – Opning

kl. 1330 – Fylkesordførarens tale

kl. 1400 – Møte med saker etter saklista

kl. 1530 – Kaffipause

kl. 1600 – Møte

kl. 2000 – Middag

 

Tysdag 13. juni:

kl. 0900 – Møte

kl. 1050 – Kaffipause

kl. 1100 – Møte

kl. 1200 – Lunsj

Saker til behandling:

Saksnr Innhald
UP 12/18 HMS for elevar - årsrapport 2018
UP 13/18 Fordeling av arbeidsoppgåver ungdommens fylkesting 2018
UP 14/18 Innspel til ruteendringsprosessen 2019
UP 15/18

Kvalitetsplanen   for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2018-2022

 

RS 12/18 Ressursar til helsesøstertenesta
RS 13/18 Toppidrettssatsing i Møre og Romsdal
RS 14/18 Evaluering Kulturtorget – vidare vegval
RS 15/18 Evaluering UKM (Ung Kultur Møtes)

 På møteplan 2018 finn du sakspapira til møtet.