Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Kalender > Politiske møter 2018 > Møte i utdanningsutvalet 14. juni

Torsdag 14. juni 10:30 - Torsdag 14. juni 15:30

Ålesund videregående skole, avd Volsdalsberga, Ålesund

Møte i utdanningsutvalet 14. juni

Program for dagen: 

Kl. 10.30 – 12.30    Orientering, omvising og lunsj

Kl. 12.30 -                Behandling av saker etter saklista 

Saker til behandling:

Orientering:

- Innføring av nytt skoleadministrativt system

Saksnr Innhald Uoff
     
UD 22/18 Toppidrettssatsing i Møre og Romsdal  
UD 23/18 Undervisning i kinesisk - Ålesund videregående skole og   Molde videregående skole  
UD 24/18 Søknad om prøveprosjekt med skriftleg eksamen før   russetida  
UD 25/18 Budsjettendring  
UD 26/18 Orienteringssak - innføring av nytt skoleadministrativt   system  
UD 27/18

Orientering om   pilotprosjekt ved Sunndal vgs, vaksne flykningar

Offl §13, Fvl §13 1. ledd

X
RS 13/18 Innhenting av standpunkt og eksamenskarakterar - våren   2018  
RS 14/18 Klagebehandling eksamenskarakterar og standpunktkarakterar   2018  
RS 15/18 Prøveinntak - våren 2018  
RS 16/18 Innhenting av karakterar frå standpunkt, halvårsvurdering   2 og eksamen - skoleåret 2017-2018  
 

 

Godkjenning av protokoll