Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Kalender > Politiske møter 2019

Politiske møter 2019

‹‹ April 2019 ››
Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

I dag:

April 2019:

2 apr

Møte i ungdomspanelet 2 - 4. april

2 apri - 4 apri

Saker til behandling:

Saksnr Innhald
UP 11/19 Høyring av kvalitetsplan for vidaregåande opplæring i Møre   og Romsdal 2019-2023
UP 12/19 Samarbeid med BUFdir
UP 13/19 Fordeling av ungdomsmidlar - 1. tildeling 2019
UP 14/19 Skoleval 2019
UP 15/19 HMS for elevar - årsrapport 2019
UP 16/19 Søknad om permisjon fra Thea Elise Gråberg
UP 17/19 Søknad om permisjon frå Ester Annie Brende
UP 18/19 Samarbeid med rådgjevarnettverket
 

 

Godkjenning av protokoll

På møteplan 2019 finn du sakspapira til møtet.

8 apr

Møte i fylkestinget 8.april

8 apri

Måndag 8. april:

kl. 0900 - Gruppemøte

kl. 0930 - Plenumsmøte m/behandling av saker etter saklista

kl. 1050 - 10 min. kaffepause

kl. 1100 - Framhald av plenumsmøte

kl. 1200 - Lunsj

kl. 1245 - Plenumsmøte m/behandling av rekneskap og årsrapport 2018

kl. 1500 - Kaffepause

kl. 1530 - Framhald plenumsmøte m/behandling av resterande saker,

svar på interpellasjonar og spørsmål

Saker til behandling:

Saksnr Innhald
T 1/19 Melding om vedtak i fylkesutvalet etter fullmakt med   heimel i § 13 i kommunelova
T 2/19 Revisjonsrapport frå selskapskontroll SK 3/2017 i Vigo IKS
T 3/19 Rapport - Tilsyn 3/2018: Undersøking av system for   styring, kontroll og oppfølging av transaksjoner med nærståande i   skolesektoren og ressurssentra
T 4/19 Attestasjonsrapport - Intern kontroll Tannhelse
T 5/19 Sentrale kontrollorgan - Årsmelding 2018
T 6/19 Sentrale kontrollorgan - Årsrekneskap 2018
T 7/19 Ny selskapsavtale VIGO IKS
T 8/19 OU-prosessen fagskole
T 9/19 Leigeavtale Volda Campus Arena
T 10/19 Samarbeid med Ørsta kommune etter §27 i kommunelova
T 11/19 Spjelkavik Arena - status mars 2019
T 12/19 Opera- og kulturhus Kristiansund
T 13/19 Omstilling av organisasjonen mot 2020 - sluttrapport for   forprosjektet og innretning av hovudprosjektet
T 14/19 Rekneskap med resultatvurdering og årsmelding for 2018
T 15/19 Revidering av økonomiplan 2019-2022
T 16/19 Forslag til vedtekter, innretning og forvalting av Marint   verdiskapingsfond
T 17/19 Omlegging av takst og rabattstruktur Tresfjordbrua og   Vågstrandtunnelen på E136 i Møre og Romsdal - Lokalpolitisk behandling
 

 

Godkjenning av protokoll

På møteplan 2019 finn di sakspapira til møtet.

8 apr

Møte i samferdselsutvalet 8. april

8 apri

Sak til behandling:

SA-23/19 Søknad om fråvik - Lauvåsen boligfelt - fv. 64 i Fræna kommune

På møteplan 2019 finn du sakspapira til møtet.

23 apr

Møte i plannemnd for samf. utbygging 23. april

23 apr

Saker til behandling:

PNS-3/19 Møteplan 2019 for politisk styringsgruppe Nordøyvegen
PNS-4/19 Nordøyvegen - orientering-april 2019 

På møteplan 2019 finn du sakspapir til møtet.