Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Kalender > Politiske møter 2019

Politiske møter 2019

‹‹ Januar 2019 ››
Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

I dag:

Januar 2019:

9 jan

Møte i plannemnd for samf. utbygging 9. januar

9 jan

Sak til behandling:

PNS-1/19

Orientering om status framdrift Nordøyvegen -01/2019

 

På møteplan 2018 finn du sakspapira til møtet 

23 jan

Møte i kontrollutvalet 23. januar

23 jan

Orientering 

  • I sak KO-1/19 vil oppdragsansvarleg revisor Veslemøy Ellinggard, Møre og Romsdal Revisjon IKS, orientere nærare om rapporten «Inntekter frå kollektivtrafikk» (inntil 20 min)
    Til same sak vil også Dag Hole, Vegdirektoratet, orientere nærare om overgangen til Auto Pass-ordninga som grunnlag for inntektsstrømmen innan ferjetrafikken. (inntil 30 min)
  • I sak KO-6/19 vil kontrollsjef Tor Harald Hustad orientere nærare om val av forvaltningsrevisjonsprosjekt for 2019. (inntil 20 min)
  • I sak RS-1/19 vil kontrollsjef Tor Harald Hustad orientere kort om sentrale moment frå sakspapira (inntil 20 min)
  • I sak RS-2/19 vil kontrollsjef Tor Harald Hustad orientere nærare om konsekvensar og aktuelle tiltak for å tilpasse drifta til budsjettsituasjonen, etter fylkestinget sitt vedtak 11. desember 2018 (inntil 20 min)

Det er sett opp slik tidsplan for møtet:

Tidsplan

10:00 – 11:30             Saksbehandling etter sakslista

11:30 – 12:00:            Lunsj

12:00:                         Saksbehandling etter sakslista

Møteslutt seinast kl 13:00

Saker til behandling

Saksnr Innhald
KO 1/19 Rapport - Tilsyn 2-2018: Undersøking av system for styring, kontroll og oppfølging av inntektsstrømmen i kollektiv- og ferjedrifta
KO 2/19 Oppfølging av rapport frå selskapsgjennomgang SK 1-2018: Trafikkterminalen Kristiansund AS
KO 3/19 Oppfølging av rapport frå selskapsgjennomgang SK 2-2018: Astero AS
KO 4/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport FR 3-2018: Kvalitet hos lærebedrifter og oppfølging av lærlingar
KO 5/19 Oppfølging av tilsynsrapport frå NOKUT - tilsyn ved Fagskolen i Ålesund
KO 6/19 Val av forvaltningsrevisjonsprosjekt 2019
RS 1/19 Møte i representantskapet i Møre og Romsdal IKS
RS 2/19 Orientering om konsekvensar og aktuelle tiltak vedkomande budsjettvedtak i fylkestinget 11. desember 2018
RS 3/19 Tilsynsforum - Fylkesmannen i Møre og Romsdal
  Godkjenning av protokoll

 På møteplan 2019 finn du sakspapira til møtet.

25 jan

Møte i ungdomspanelet 25.- 27. januar

25 jan - 27 jan

Fredag 25. januar

Kl 17.00        Møtestart

                   Behandling av saker frå sakslista

Kl 20.00        Middag

 

Laurdag 26. januar

Kl 09.00        Møtestart

                   Behandling av saker frå sakslista

Kl 12.00        Lunsj

Kl 13.00        Behandling av saker frå sakslista

Kl 15.00        Middag

Kl 16.00        Utdeling av pris Årets ungdomskommune Ulstein

 

Søndag 27. januar

Kl 09.00        Møtestart

                   Behandling av saker frå sakslista

Kl 12.00        Lunsj

Kl 13.00        Vel heim!

Saker til behandling: 

Saksnr Innhald
   
UP 1/19 Gjennomgang av handlingsprogrammet til ungdomspanelet  frå ungdommens fylkesting 2018 og fordeling   av arbeidsområde
UP 2/19 Kommunale medverknadsorgan for ungdom
UP 3/19 Høyring - Innføring av AutoPASS takstregulativ på   ferjesamband
UP 4/19 Fordeling av fylkesutvalet, hovudutvala og   trafikktryggingsutvalet 2018/2019
UP 5/19 Evaluering ungdommens fylkesting 2018
 

 

Godkjenning av protokoll

 På møteplan 2019 finn du sakspapira til møtet.

28 jan

Møte i fylkesutvalet 28. januar

28 jan

Etter at fylkesutvalsmøtet er avslutta:

  • Omstilling av organisasjonen mot 2020 – verkstad for fylkesutvalet som referansegruppe (ca kl 1130 - 1600)

Saker til behandling:

Saksnr Innhald
U 1/19 T 54/18 Tilsynsrapport frå NOKUT - Tilsyn ved Fagskolen i Ålesund - oversendingsforslag frå Victoria Smenes (KRF)
U 2/19 Høyring - Endring i drosjereguleringa - Oppheving av behovsprøvinga
U 3/19 Høyring: Forslag til endringer i veglova, mfl. og forslag til lov om overgangsbestemmelser ved overføring av fylkesveiadministrasjon fra Statens vegvesen til fylkeskommunene
U 4/19 Mandat og oppgåve til samarbeidsforum fv. 63
U 5/19 Statkraft Energi AS - Aurareguleringene - revisjon av konsesjonsvilkår - merknader til NVE's innstilling
U 6/19 Vestnes kommune - bygging av 11 bustader gbnr 46/125 - dispensasjon frå reguleringsplan - klage på vedtak
U 7/19 Strategikonferansen 2019 - innspel frå Møre og Romsdal fylkeskommune til KS
RS 1/19 MVA-kompensasjon og sammensetning av styret i Moldejazz
  Godkjenning av protokoll

På møteplan 2019 finn du sakspapira til møtet