Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Kalender > Politiske møter 2019 > Møte i eldrerådet 13. februar

Onsdag 13. februar 11:00 - Onsdag 13. februar 15:30

Fylkeshuset, Molde, møterom 102

Møte i eldrerådet 13. februar

Orientering

•  Orientering om notat for eldre ved ass. fylkesplansjef Ingunn Bekken Sjåholm

Saksnr Innhald
E 1/19 Ny regional planstrategi og fylkesplan - informasjon om prosess og innspel til kunnskapsgrunnlaget
E 2/19 2019 - Treårig driftstilskot til interesseorganisasjonar innan helse
E 3/19 Tilgjengelighetsmerket - kulturarrangement tilgjengeleg for alle
E 4/19 Årsmelding 2018
E 5/19 Val av kommunar som eldrerådet skal besøke i 2019
E 6/19 Evaluering av fylkeseldrekonferansen 2018 - Scandic Seilet Molde, 6. november 2018
E 7/19 Den nasjonale konferansen for fylkeskommunale eldreråd i Skien 20. til 22. mai 2019
E 8/19 Konferanse for kommunale råd 2019
E 9/19 Fylkeseldrekonferansen 2019
RS 1/19 Høyringsbrev - Tilleggsnotat til høring om etablering av nasjonalt Eldre-, pasient- og brukerombud
RS 2/19 Høyring - Forslag til forskrift om eldreråd, råd for personar med funksjonsnedsetting og ungdomsråd
RS 3/19 Kommunane må bidra til gode bustader for eldre
RS 4/19 Orientering om eldrereformen Leve hele livet
RS 5/19 Protokoll frå møte i Sykkylven eldreråd 26.11.2018
RS 6/19 Budsjettoppfølging - eldrerådet - periode 2018-13
  Godkjenning av protokoll

 På møteplan 2019 finn du sakspapira til møtet.