Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Onsdag 15. mai 11:00 - Onsdag 15. mai 15:30

Fylkeshuset, Molde, møterom 111

Møte i eldrerådet 15. mai

Orienteringar:

  • Orientering om Meld.St 15 (2017-2018) Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre, ved seniorrådgivar Greta Irene Hanset, Fylkesmannen i Møre og Romsdal
  • Orientering om fordeling av spelemidlar 2019 ved rådgivar Hans Roger Tømmervold, Møre og Romsdal fylkeskommune

Saker til behandling

Saksnr Innhald
E 10/19 Høyring - Innføring av AutoPASS takstregulativ på ferjesamband
E 11/19 Høyring - ny takst - og sonestruktur for kollektivtransport med buss
E 12/19 Ny regional planstrategi og fylkesplan - informasjon om prosess og innspel til kunnskapsgrunnlaget
E 13/19 Spelemidlar 2019
RS 8/19 2019 - treårig driftstilskot til interesseorganisasjonar innan helse
RS 9/19 Fordeling av tilskot til friluftslivsaktivitet, kap 1420, post 78 - 2019
RS   10/19 Fordeling  av tilskot til tiltak i statleg sikra friluftslivsområder, kap. 1420, post 78
RS   11/19 Pensjonistforbundets høringsuttale
RS   12/19 Kopi av uttale frå Vanylven kommune: Høyring: Forskrift til kommunelova §5-12
RS   13/19 Pensjonistforbundet - leve hele livet
RS 14/19 Brev til eldrerådene: LEVE HELE LIVET - april 2019
RS   15/19 Særutskrift - Årsrapport 2018 - Sykkylven eldreråd
RS   16/19 Den nasjonale konferansen for eldreråd 2019 - Forslag til gjennomføring av landskonferansen for fylkeseldrerådene og behandling av innkommende forslag til landskonferansen
RS   17/19 Økonomirapport 1. tertial 2019 - eldrerådet
  Godkjenning av protokoll

På møteplan 2019 finn du sakspapira til møtet.