Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Kalender > Politiske møter 2019 > Møte i fylkestrafikktryggingsutvalet 12. februar

Tirsdag 12. februar 12:30 - Tirsdag 12. februar 15:30

Fylkeshuset, Molde, rom 700

Møte i fylkestrafikktryggingsutvalet 12. februar

Orienteringar

Nye fartsgrensekriterier v/Statens vegvesen

Saker til behandling

FTU   1/19 Oppfølging   etter vedtak om fråvik på fylkesveg 267 Vadsteinvikvegen - Kristiansund   kommune
FTU   2/19 Fv.   650 - Steinholt - kryssing for skolebarn over kommunal veg
FTU   3/19 Forslag   til budsjett 2019 – fylkestrafikktryggingsutvalet 
RS   1/19 Oppsummering   - skiltvedtak fartsgrenser Møre og Romsdal 2018
RS   2/19 Oppsummering   - avslag skiltvedtak fartsgrense - Møre og Romdal 2018
RS   3/19 Orientering   om TS-inspeksjonar på fylkesvegnettet 2018 og 2019
RS   4/19 Budsjettoppfølging   jan-okt 2018
RS   5/19 Årsoppgjør   2019 – fylkestrafikktryggingsutvalet 
  Godkjenning   av protokoll

På møteplan 2019 finn du sakspapira til møtet.