Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Kalender > Politiske møter 2019 > Møte i kultur- og folkehelseutvalet 12. juni

Onsdag 12. juni 10:30 - Onsdag 12. juni 15:30

Vestnes kommune, rådhuset

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 12. juni

Orienteringar 

  • Orienteringar mm frå Vestnes kommune 
  • Den økonomiske situasjonen for den offentlige tannhelsetenesta, oppfølging etter møte i KF 7. mars 2019, ved fylkestannlege Anthony Normann Valen 
  • Kva er dei viktigaste folkehelseutfordringane i Møre og Romsdal?, ved rådgivar Sigri Spjelkavik

Saker til behandling

Saksnr Innhald Uoff
KF 31/19 Tildeling kunstnarstipend 2019
Ikkje offentleg: Offl. §13, Fvl §13
X
KF   32/19 Tildeling av spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2019  
KF   33/19 Styrking og vidareutvikling av litteraturformidlinga i Møre og Romsdal  
KF 34/19 UNG kunst og kultur i Møre og Romsdal - grunnlag for ny   temaplan  
KF 35/19 Uttale - høyring ny UKM strategi 2020 - 2024  
KF 36/19 Ny driftsmodell for UKM Møre og Romsdal 2020  
KF 37/19 Folkehelsemeldinga - Gode liv i eit trygt samfunn  
KF 38/19 God Helse-partnarskapet - evaluering og vegval  
KF 39/19 Intensjonsavtale mellom Møre og Romsdal fylkeskommune og Frivillighet Norge  
KF 40/19 Frilanstenesta i Møremusikarordninga – gjere om til tilskotsordning  
 RS 23/19 Kultur - økonomirapportering 1. tertial 2019  
RS 24/19 Rapportering på kulturtilskot 1. halvår 2019  
RS 25/19 Rapportering tiltaksplan kultur 2019  
RS 26/19 Status - prosjektet "Jenteløftet i fotballen i Møre   og Romsdal 2018-2020"  
RS 27/19 Regional evaluering av Nærmiljøprosjektet i Møre og Romsdal  
RS 28/19 Nasjonale forventningar til regional og kommunal   planlegging 2019-2023  
RS 29/19 Statusoppdatering - regionreformen på fagfelta kultur- og folkehelseutvalet forvaltar  
RS 30/19 Høring - Ny fordelingsnøkkel til Den kulturelle   skolesekken - Møre og Romsdal fylkeskommune  
RS 31/19 Sunne kommuners protokoll og oppfølging på årets   generalforsamling 2019  
RS 32/19 Fylkeskommunene - en viktig aktør i friluftslivsarbeidet  
RS 33/19 Rapport - vurdering av kunstmusea i Norge - 2019  
RS 34/19 Fagsamling spelemidlar 2019  
  Godkjenning av protokoll  

 På møteplan 2019 finn du sakspapira til møtet.