Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Kalender > Politiske møter 2019 > Møte i samferdselsutvalet 12. juni

Onsdag 12. juni 10:30 - Onsdag 12. juni 15:30

Fylkeshuset, Molde, rom 700

Møte i samferdselsutvalet 12. juni

Saker til behandling:

SA 41/19 Bypakke Ålesund
SA 42/19 Alternativer fv. 20 Nerlandsøybrua Herøy kommune
SA 43/19 Ferjemateriell i rute 01; Larsnes,  Åram, Voksa og Kvamsøya
SA 44/19 Nytt ferjesamband Kjørsvikbugen - Laksåvika
SA 45/19 Driftsstatus for fylkesvegferjesambanda i Møre og Romsdal 2018
SA 46/19 Fylkesvegar med tilnærma riksvegfunksjon
SA 47/19 Varsling av skred på fv. 63 Grandefonna
SA 48/19 Fv. 61 Tunheim -planlegging av gang- og sykkelveg - Vanylven kommune 
RS 14/19 Spørsmål om tilbaketaling/kompensasjon for feil   avstandsmåling Volda - Lauvstad
RS 15/19 Vedtak i RS 6/19 i FTU 280519 -  50-50 ordning til tiltak på gang og   sykkelbru ved Steinholt bru
RS 16/19 Budsjettoppfølging jan-april 2019 
RS 17/19 Årsrapport 2018 - Internasjonalt arbeid

  På møteplan 2019 finn du sakspapira til møtet.