Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Kalender > Politiske møter 2019 > Møte i utdanningsutvalet 19. mars

Tirsdag 19. mars 10:30 - Tirsdag 19. mars 15:30

Fylkeshuset, møterom 101

Møte i utdanningsutvalet 19. mars

Orienteringar:

  • Forvaltningsrevisjonane v/kontrollsjef Tor Harald Hustad
  • Ny regional planstrategi  og fylkesplan v/ass fylkesplansjef Ingunn Bekken Sjåholm
  • Elev- og lærlingundersøkelsen v/rådgivar Monica Solheim og rådgivar Tor Petersen
Saksnr Innhald
UD 7/19 Formidlingskoordinator i skolane - tiltak for å skaffe   fleire læreplassar
UD 8/19 Tilbod som ikkje blir satt i gang, skoleåret 2019/2020
UD 9/19 Ny selskapsavtale VIGO IKS
UD 10/19 Innsatsteam mot mobbing i dei vidaregåande skolane -   orientering
UD 11/19 Orientering om samarbeidsavtaler med Trøndelag  fylkeskommune og Sogn og Fjordane   fylkeskommune
UD 12/19 Spjelkavik Arena - status mars 2019
UD 13/19 Leigeavtale Volda Campus Arena
UD 14/19 Årsrapport 2018 for bygg- og eigedomsavdelinga
RS 5/19 Oppstart av arbeidet med ny regional planstrategi og   fylkesplan
RS 6/19 Detaljbudsjett utdanningsutvalet 2019
RS 7/19 Praksisbygg for blå linje ved Fræna videregående skole
RS 8/19 Årsmelding 2018 - Rådet for likestilling av funksjonshemma
RS 9/19 Årsmelding 2018 - Eldrerådet
 

 

Godkjenning av protokoll

På møteplan 2019 finn du sakspapira til møtet.