Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Kalender > Politiske møter 2019 > Møte i yrkesopplæringsnemnda 19. mars

Tirsdag 19. mars 10:30 - Tirsdag 19. mars 14:00

Møterom 101, Fylkeshuset

Møte i yrkesopplæringsnemnda 19. mars

Orienteringar:

  • Forvaltningsrevisjonane v/kontrollsjef Tor Harald Hustad
  • Ny regional planstrategi  og fylkesplan v/ass fylkesplansjef Ingunn Bekken Sjåholm
  • Elev- og lærlingundersøkelsen v/rådgivar Monica Solheim og rådgivar Tor Petersen

Saker til behandling:

Saksnr Innhald
YN-1/19 Formidlingskoordinator i skolane - tiltak for å skaffe   fleire læreplassar
YN-2/19 Oppnemning av varamedlem til fagskolestyret
RS-1/19 Tilbod som ikkje blir satt i gang, skoleåret 2019/2020
RS-2/19 Ny yrkesfagleg struktur- forslag til plassering av tilbod
RS-3/19 Oppstart av arbeidet med ny regional planstrategi og   fylkesplan
RS-4/19 Periode 2018 - 13 Budsjettoppfølging -   Yrkesopplæringsnemnda
RS-5/19 Detaljbudsjett yrkesopplæringsnemnda 2019
RS-6/19 Rullering av skoleruta - fram til og med skoleåret   2021/2022
RS-7/19 Orientering om søking til vidaregående opplæring skoleåret   2019-2020
RS-8/19 Innhenting av halvårsvurdering - skoleåret 2018/2019 frå   dei vidaregåande skolane i fylket
RS-9/19 Innhenting av halvårsvurdering frå ungomsskolane januar   2019
 

 

Godkjenning av protokoll

På møteplan 2019 finn du sakspapira til møtet.