Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Aukra får nye bussruter frå 1. mai

For dei fleste vil dette vere positive endringar for busstilbodet, med raskare og meir effektive trasear.

Les meir

Vil lage kreativ møteplass i biblioteka

Veit du kva ein skaparverkstad er? Denne veka blir det eit løft for kreativiteten i lokale bibliotek.

Les meir

Skole-NM 2018

Skole NM i elektro, TIP, design og handverk, bygg og anlegg, service og samferdsel vart halde i Hedmark 11.- 12. april. Konkurransane fant stad på Ringsaker videregående skole, Hamar Katedralskole, Håndverksskolen på Dovre (i Oppland), Elverum videregående skole og Solør videregående skole.

Les meir

Elevar vann Norsk CanSat på Andøya

Sist veke vann elevar frå Atlanten videregående skole den norske delen av konkurransen i å bygge "brusbokssatellitt" på Andøya Space Center. Dei konkurrerte med elevar frå andre vidaregåande skolar i Noreg, Sverige og Finland.  

Les meir

Har fått midlar til utvida TT- ordning i 2018

Som eit tillegg til fylkeskommunen si eiga TT- ordning, er det etablert ei statleg tilskotsordning som ei utvida TT- ordning. Ordninga starta som ei forsøksordning i 2012, og Møre og Romsdal fylkeskommune har vore med sidan starten.

Les meir

Fleire endringar på busstilbodet i Ålesundsområdet frå 1. mai 2018

Det har ikkje vore gjort noko med strukturen på busstilbodet i Ålesundsområdet på svært mange år, men frå 1. mai 2018 blir det fleire endringar.

Les meir

Slutt på trykte rutehefte frå 1. mai

Vi minner om at frå og med 1. mai i år vil vi ikkje lenger produsere trykte rutehefte for kollektivtilbodet. – Vi tilbyr ruteinformasjon i fleire andre format. Denne informasjonen vil vere oppdatert til ei kvar tid, seier samferdselsjef Arild Fuglseth.

Les meir

Møte i fylkesutvalet 11. april

Dag to av møte i fylkesutvalet har no starta opp. Rekneskap med resultatvurdering og årsmelding for 2017, tilskot til drift og investering av Skjergardsteneste i Møre og Romsdal og løyving av midlar til programering av Campus Kristiansund er mellom sakene utvalet skal behandle.      

Les meir

Yrkesfaga får ny struktur frå hausten 2020

Det blir innført ny struktur for yrkesfaga i vidaregåande skole frå hausten 2020. Yrkesfagelevane skal no spesialisere seg tidlegare. 

Les meir

Møte i fylkesutvalet 09. april

Invitasjon til deltaking i nasjonal ordning med fylkesvise mobbeombod, Oppstart av prosjekt Møre og Romsdal som region mot 2025 og Handlingsplan cruisestrategi for Vestlandsfylka 2018 – 2020 er mellom sakene utvalet skal behandle.

Les meir