Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Vil at fleire innvandrarar startar eigen bedrift

I samarbeid med Flyktningtjenesten Molde kommune og Skatt Midt-Norge arrangerer hoppid.no kurs for innvandrarar som ønskjer å starte bedrift. 

Les meir

Signerte busskontrakt for Ålesund, Giske, Sula og Skodje

 I dag signerte Møre og Romsdal fylkeskommune og Vy Buss AS kontrakten etter at selskapet vant anbodet om å levere rute- og skolekøyringa i kommunane Ålesund, Giske, Sula og Skodje frå 1. januar 2021.

Les meir

Høyring av skolebruksplan 2020-2022

Høyringsbrevet for skolebruksplan 2020-2022 er nå sendt ut.

Les meir

Oppsummering frå dei første møta i Kompetansealliansen Møre og Romsdal

12 juni 2019 gjekk første møte i Kompetansealliansen Møre og Romsdal av stabelen. 13. juni var det eigen dag for kommunal sektor. Her finn du presentasjonar og oppsummering av funn.

Les meir

Ungdomspanelet vil skape engasjement før haustens fylkestingsval

-Vidaregåande oppIæring, eit godt kollektiv- og tannhelsetilbod er viktige tenester til oss som er unge i Møre og Romsdal. Fylkestinget er dei som prioriterer og bestemmer innan for desse områda. Vi meiner derfor det er viktig at ungdom engasjere seg før haustens fylkestingsval, seier nestleiar i ungdomspanelet, Ole August Iversen.   

Les meir

Utvida kollektivtilbod under Moldejazz

Møre og Romsdal fylkeskommune vil som tidlegare ha eit utvida kollektivtilbod under Moldejazz. Det blir ekstra avgangar både på dag, kveld og natt.

Les meir

Første inntaket til videregåande opplæring er klart

9628 søkarar har fått tilbod om plass i førsteinntaket til dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal for skoleåret 2019/2020. I førsteinntaket er det nesten berre søkarar med ungdomsrett som har fått tilbod. Fristen for elevane å svare på om dei vil ha plassen er 12. juli.

Les meir

Trenarar, leiarar og foreldra har viktige roller for ungdommane

Ungdomane verdsett trenarar og leiarar med gode samhandlingsferdigheter og foreldra sitt engasjement i aktivitetane dei driv på med. Dette kjem fram av ei ny undersøking om deltaking i fritidsaktivitetar blant ungdom.

Les meir

Vy Buss AS er tildelt busskontrakten for Ålesund, Giske, Sula og Skodje

Møre og Romsdal fylkeskommune tildelte tysdag 2. juli 2019 kontrakten for rute- og skolekøyringa i Ålesund, Giske, Sula og Skodje kommunar, til Vy Buss AS.

Les meir

Har du forslag til Trafikktryggingsprisen 2019?

Fylkestrafikktryggingsutvalet deler ut prisen til organisasjonar, lag eller enkeltpersonar som har gjort særleg godt arbeid for trafikktrygginga.

Les meir om prisen og send inn forslag her

Les meir