Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Elvestuen orientert om innovasjonsprosjekt i Sunndal

Under sitt besøk på Sunndalsøra torsdag 27. juni fekk miljøvernminister Ola Elvestuen og partikollega Pål Farstad presentert resultat frå to innovasjonsprosjekt som har fått fødselshjelp frå fylkeskommunen.

Les meir

824 søkarar har fått læreplass, men framleis er det fleire utan

Det er 1264 søkarar til læreplass, og ved utgangen av juni er det 824 søkarar som har fått læreplass. Dette er ei auke frå same tid i fjor. Delen av søkarar som har fått læreplass er jamt fordelt på dei fleste faga.

Les meir

Møte i fylkesutvalet 27.juni

Fylkesutvalet har i dag siste møte før sommarferien. Møte startar med ei orientering om status for overføring av fylkesvegadministrasjonen, før det vert behandling av saker etter saklista. Søknad om økonomisk støtte og bidrag til TV-aksjonen 2019 og Finansiering av oppgradering etter tunnelsikkerheitsforskrifta er mellom sakene utvalet skal behandle. 

Les meir

Skal registrere tilstanden til Den Trondhjemske postveg

No tek fylkeskommunen fatt på å vurdere tilstanden til Den Trondhjemske postveg. Vegen strekk seg stykkevis og delt gjennom åtte kommunar frå Stranda i sør til Gjemnes i nord. Vegen var den første hovudvegen mellom Bergen og Trondheim, og er det lengste kulturminnet i fylket.

Les meir

Slik blir overgangen frå verdikort på ferje til AutoPASS ferjekort

Som tidlegare varsla, vil verdikorta på ferjer bli fasa ut i månadsskiftet juni/juli. Det betyr at frå og med 1. juli må du ha eit AUtoPASS ferjekort for å få rabatt på ferjene. Her finn du svar på dei mest vanlege spørsmåla for overgangen til AutoPASS. 

Les meir

Opning av Skarabakken i Herøy kommune

Fredag 21. juni vart utbetringa av Skarabakken offisielt opna av leiar i samferdselsutvalet i Møre og Romsdal fylkeskommune, Kristin Sørheim.

Les meir

Fylkestinget sa ja til bypakke i Ålesund

Denne veka sa eit fleirtal i fylkestinget ja til bypakken i Ålesund, 38 røysta for og 9 røysta imot.

Les meir

Ny politisk organisering: Går frå fire til tre hovudutval

Frå komande valperiode 2919 – 2023 blir det endringar i den politiske organiseringa.

Les meir

Fylkestinget utsette saka om Autopass på fylkesvegferjene

Fylkestingspolitikarane ønsker å avvente behandling av saka til den har vore drøfta i Vestlandsrådet og det har vore møte med Vegdirektoratet. 

Les meir

Køyrer nattbussavgangar under Tahiti-festivalen

Møre og Romsdal fylkeskommune set inn nattbussavgangar for FRAM-bussane under Tahiti-festivalen i Kristiansund neste veke. I år blir det òg avgangar natt til fredag, natt til laurdag og natt til søndag.

Les meir