Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Torunn Haldorsen får Likestillingsprisen 2017

Bakgrunnen for prisen er Haldorsen sitt arbeid for fremme openheit om seksuell orientering.  

Les meir

Endringar for nattbussen i Ålesund

Frå og med natt til 10. september, blir det endringar for nattbussen i Ålesund. Dette i samband med at skjenketida i Ålesund er endra. 

Les meir

- Det skal vere trygt å ta skolebussen

Samferdselssjef Arild Fuglseth seier seg lei for at ei gruppe elevar i Kristiansund fekk ei ubehageleg oppleving under skoleskyssen på måndag. – Det skal vere trygt å ta skoleskyss, presiserer han. Bussen skal stoppe ved dei busstoppa der passasjerane ønsker å gå av. Når dette ikkje skjer, er det ikkje vanskeleg å forstå at elevane vart urolige og redde, seier Fuglseth.

Les meir

Idrettsstipend til Emilie, Felix og Molde HK Elite

Kultur og Folkehelseutvalet vedtok i dag å tildele idrettsstipend for 2017 til to unge, talentfulle utøvarar, Emilie Øverås (17) frå Ålesund golfklubb og Felix Baldauf (22) frå IL Braatt i Kristiansund. Molde HK Elite fekk tildelt klubbstipend.

Les meir

Lite fokus på rekruttering av kvinnelige leiarar

I dag er berre 33 prosent av dei som har leiarstillingar i Møre og Romsdal kvinner. Landsgjennomsnittet er 35 prosent. Ser vi på kvinner i næringslivet, er kvinnedelen enno lågare. Kvinnene utgjer berre 15 prosent av dei som er dagelege leiarar i aksjeselskap i Møre og Romsdal og 12 prosent av styreleiarane i aksjeselskap. 

Les meir

Sju kunstnarar i fylket får stipend

Kultur- og folkehelseutvalet vedtok i dag å tildele kunstnarstipend for 2017 til sju kunstnarar. Totalt vart det delt ut 600 000 kroner. Stipenda skal vere med å styrke Møre og Romsdal som kulturfylke. 

Les meir

Støttar veksten i Stordal

Fylkeskommunen løyver 2 mill. kroner til Stordal kommune for forlenging av satsinga «Vekst i Stordal».

Les meir

Største oppslutning om skolevalet på 22 år

Det har vore gjennomført skoledebattar og valtorg ved dei vidaregåande skolane i fylket. Valoppslutninga har vore stor, heile 85,9 % har stemt ved årets skoleval. Dette er den høgste valdeltakinga i skoleval i fylket sidan 1995.

Les meir

Har opna nye tilbod på Nordøyvegen

Seks entreprenørar har levert tilbod på førebuande arbeid på Fjørtofta. Dette skriv Statens vegvesen i ei pressmelding. 

Les meir

Møte i dei fire hovudutvala

Denne veka er det møte dei fire hovudutvala. Sjå oversikta under for meir informasjon om kvart enkelt møte. 

Les meir