Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kapasitetsauke for løyve til matfisk av laks, aure og regnbogeaure i sjø

Nærings- og fiskeridepartementet fastsette 22. desember 2017 ny forskrift for å tilby vekst for produksjonskapasitet av matfisk i norsk lakse – og aureoppdrett i 2018. 

Les meir

Fleire turistar vil reise som dei lokale

Møre og Romsdal fylkeskommune og FRAM sitt konsept «Travel like the locals», turistreiser med kollektivtransport, har hatt ein svært god 2017-sesong. Talet på reisande har auka med 74 % samanlikna med 2016.

Les meir

30 nye Enova-millionar til ferjer på Sunnmøre

Møre og Romsdal fylkeskommune fortsett elektrifiseringa av ferjetrafikken. No står ferjesamband i Indre Sunnmøre for tur. Enova bidreg med inntil 30 millionar kroner.

Les meir

Mølltunet i Geiranger og Sjøholt hotell er freda

Den 7. desember kunngjorde Riksantikvaren at dei har fatta vedtak om å frede klyngetunet i Geiranger og hotellbygningen på Sjøholt. Arbeidet med fredingane er basert på innspel og arbeid gjort av Møre og Romsdal fylkeskommune. 

Les meir

Oppfordrar kunstnarar til å søke stipend

Er du profesjonell kunstnar busett i Møre og Romsdal? Då kan du søke kunstnarstipend. Søknadsfristen er 31. januar 2018.

Les meir

Tilbodshefte til vidaregåande opplæring 2018/2019 er no tilgjengeleg

I heftet finn du alle undervisningstilboda til dei vidaregåande skolane våre. 

Les meir

Reiseliv, mat og kultur: Korleis utvikle lønsame opplevingar?

Fylkeskommunen inviterer aktørar frå reiselivsnæringa, lokalmatnæringa og kulturaktørar til fagsamling måndag 13. februar 2018.  

Les meir

Forseinkingar for FRAM Ekspress rute 901 Kristiansund-Sunndalsøra-Oppdal

På grunn av fare for at skjæringa over vegen på rv. 70 ved Fale bru kan skli ut og rase er det sett inn manuell dirigering fram til måndag 18. desember om morgonen. 

Les meir

Treng du hjelp til å utvikle ein innovasjonsidé?

Vi inviterer alle kommunar i Møre og Romsdal til arbeidsverkstad der målet er å vidareutvikle kommunane sine eigne idear. Verkstadane blir arrangert i Ålesund, Molde og Kristiansund i perioden 22. - 26. januar 2018. 

Les meir

Nye takstar for buss, hurtigbåt og ferje frå 1. januar 2018

Samferdselsutvalet i Møre og Romsdal fylkeskommune har vedteke ei generell takstauke for buss og hurtigbåt på tre prosent. 

Les meir