Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Valde representantar til styre, råd og utval

Det nye fylkestinget 2011 - 2015 gjorde under tingsamlinga i Geiranger i oktober val av representantar til ei rekkje styre, råd og utval. Sjå oversikta her.

Les meir

Fylkesting i Geiranger

Fylkestinget er samla i Geiranger 10.-12. oktober. Sjå sakene med vedtak her.

Les meir

Ungdomspanelet møtte fylkestinget

Ungdomspanelet i Møre og Romsdal møtte tysdag det nye fylkestinget for å drøfte sentrale ungdomssaker: Demokrati i skulen, ungdomskort og kollektivtransport var mellom tema.

Les meir

Jon Aasen ny fylkesordførar

Jon Aasen (Ap) tok over som ny fylkesordførar i Møre og Romsdal då fylkestinget for dei neste fire åra vart konstituert i Geiranger måndag.

Les meir

Likestillingsprisen til Herøyløftet

Herøyløftet vart overrekt lilestillingsprisen for 2011 då det nye fylkestinget kom saman i Geiranger måndag.

Les meir

Svein Røsberg fekk trafikktryggingsprisen

10. oktober vart trafikktryggingsprisen overrekt Molde fotballklubb ved Svein Røsberg. Han får prisen for stort engasjement knytt til trafikktrygging i idrett.

Les meir

Programmet til Mørekonferansen 2011 tek form

Programmet til Mørekonferansen 2011 tek form, og fleire av foredragshaldarane er klare. Ein av dei er Hans Henrik Scheel, administrerande direktør i Statistisk Sentralbyrå. Han kjem for å snakke om framtidsutsiktene for norsk økonomi.

Les meir

Fjord1-aksjane formelt overtatt av Havila

Reiarlaget Havila har no formelt overtatt Møre og Romsdal fylkeskommune sine aksjar i Fjord1, og fylkesordførar Olav Bratland og adm. dir Per Sævik i Havila var begge svært nøgde då dei tysdag møttest for å stadfeste avtalen og takke for handelen.

Les meir

TV-aksjonen 2011 treng bøsseberarar

-Bli bøsseberar og gå årets mest meiningsfulle søndagstur den 23. oktober, oppmodar fylkesordførar Olav Bratland.

Les meir

Kvar finn vi fylkets best universelt utforma tursti/-veg/- løype?

I samband med at Møre og Romsdal er utpeikt som “pilotfylke for universell utforming” lyser Møre og Romsdal fylkeskommune ut konkurranse om den best universelt utforma tursti/-veg/- løype i fylket.

Les meir