Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

AkvaMørekonferansen 2010

Møre og Romsdal fylkeskommune inviterer til AkvaMørekonferansen 2010. Konferansen vert arrangert onsdag 15. desember på Rica Seilet hotel  i Molde.

Les meir

Møte i fylkesutvalet 22. og 23. november

Det er møte i fylkesutvalet måndag 22. og tysdag 23. november. Sakene som skal opp er knytt til m.a. anbod på regionale ruteflygningar i Norge, toppidrett ved Stranda vgs, E 39 Knutset-Astad, restuarant og matfag ved Borgund vgs, Rovdefjordbrua samt etablering av eit fylkeskommunalt bompengeselskap i Møre og Romsdal.

Les meir

Bratland fekk besøk frå heimkommunen

Fylkesordførar Olav Bratland fekk onsdag besøk av ungdom frå heimkommunen Stordal.

Les meir

Ein million til frisklivssentralar i Møre og Romsdal

Sju kommunar i Møre og Romsdal har fått til saman ein million kroner frå Møre og Romsdal fylkeskommune til etablering av nye frisklivsentraler. Midlane skal nyttast til å utvikle lavterskelaktivitetar for å fremje sunne levevanar, med særleg merksemd på fysisk aktivitet, kosthald og røykeslutt.

Les meir

Fylkeskulturprisen til Stig Nilsson

Fylkeskulturutvalet har i møte den 15. november 2010 vedteke å gi Møre og Romsdal fylkeskommune sin kulturpris for 2010 til Stig Nilsson, Kristiansund. 

Les meir

- Et stort skritt nærmere ferjefri E39

Regionvegsjef i Statens vegvesen Olav Ellevset slutter som vegsjef for å konsentrere seg om prosjektet "Ferjefri E39": - Dette er et viktig gjennombrudd i Vestlandsrådets langsiktige arbeid med en ferjefri kyststamveg på Vestlandet, sier fylkesordfører Olav Bratland.

Les meir

Fylkeskommunen vil opprette kontor i Kristiansund og Ålesund

Møre og Romsdal fylkeskommune ønskjer å opprette eigne kontor i Kristiansund og i Ålesund. - Kontora skal medverke til at fylkeskommunen skal vere meir tilgjengeleg og synleg for næringslivet, kommunen og andre interesser i desse to byane, seier fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik.

Les meir

Møte i utdanningsutvalet

Utdanningsutvalet har møte 15. november på møterom 101, fylkeshuset i Molde. Møtet startar kl. 13.00. Sjå sakslista her:

Les meir

Møte i samferdselsutvalet

Samferdselsutvalet har møte måndag 15. november på møterom 700 på fylkeshuset i Molde. Sjå sakslista her.

Les meir

Rike arkeologiske funn langs Nordøyvegen

Flintøkser, pilespisser, fiskekrok i bein, gravrøyser, stolpehull etter hus, kokegroper og ard-spor er blant de mange rike arkeologiske funn som er gjort i traseen til Nordøyvegen. 

Les meir