Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Idrettsstipend til Emilie, Felix og Molde HK Elite

Kultur og Folkehelseutvalet vedtok i dag å tildele idrettsstipend for 2017 til to unge, talentfulle utøvarar, Emilie Øverås (17) frå Ålesund golfklubb og Felix Baldauf (22) frå IL Braatt i Kristiansund. Molde HK Elite fekk tildelt klubbstipend.

Les meir

Lite fokus på rekruttering av kvinnelige leiarar

I dag er berre 33 prosent av dei som har leiarstillingar i Møre og Romsdal kvinner. Landsgjennomsnittet er 35 prosent. Ser vi på kvinner i næringslivet, er kvinnedelen enno lågare. Kvinnene utgjer berre 15 prosent av dei som er dagelege leiarar i aksjeselskap i Møre og Romsdal og 12 prosent av styreleiarane i aksjeselskap. 

Les meir

Sju kunstnarar i fylket får stipend

Kultur- og folkehelseutvalet vedtok i dag å tildele kunstnarstipend for 2017 til sju kunstnarar. Totalt vart det delt ut 600 000 kroner. Stipenda skal vere med å styrke Møre og Romsdal som kulturfylke. 

Les meir

Støttar veksten i Stordal

Fylkeskommunen løyver 2 mill. kroner til Stordal kommune for forlenging av satsinga «Vekst i Stordal».

Les meir

Største oppslutning om skolevalet på 22 år

Det har vore gjennomført skoledebattar og valtorg ved dei vidaregåande skolane i fylket. Valoppslutninga har vore stor, heile 85,9 % har stemt ved årets skoleval. Dette er den høgste valdeltakinga i skoleval i fylket sidan 1995.

Les meir

Har opna nye tilbod på Nordøyvegen

Seks entreprenørar har levert tilbod på førebuande arbeid på Fjørtofta. Dette skriv Statens vegvesen i ei pressmelding. 

Les meir

Møte i dei fire hovudutvala

Denne veka er det møte dei fire hovudutvala. Sjå oversikta under for meir informasjon om kvart enkelt møte. 

Les meir

Fylkesrådmannen innstiller positivt til prosjekt om sosialt entreprenørskap

Fylkesrådmannen innstiller på å gi støtte til Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal sitt pilotprosjekt om sosialt entreprenørskap. Prosjektet skal styrke elevar sine evner til å løyse sosiale utfordringar i samfunnet rundt dei, både gjennom utvikling av seg sjølve, av bedrifter og i frivillig arbeid. 

Les meir

Trafikktryggingsprisen 2017 går til Synnøve Rekkedal Hill

Fylkestrafikktryggingsutvalet (FTU) i Møre og Romsdal har tildelt Trafikktryggingsprisen 2017 til Synnøve Rekkedal Hill frå Sæbø i Ørsta kommune.

Les meir

Møte i fylkesutvalet 28. august

Fylkesutvalet er i dag samla til første møte etter ferien. I tillegg til behandling av saker etter saklista, vil fylkesutvalet få ei orientering frå Statkraft Energi AS om «Vasskrafta si samfunnsnytte i lys av vilkårsrevisjonar og vassdirektiv».

Les meir