Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kjende namn på årets fylkeskulturkonferanse

Sahra Jaber, Marco Elsafadi og Cato Sahl Pedersen er blant fleire kjende profilar som deltek på årets fylkeskulturkonferanse 28. september på Terminalen i Ålesund. Integrering og mangfald er tema på årets konferanse. 

Les meir

Alle elevar med ungdomsrett har fått tilbod om skoleplass

Møre og Romsdal fylkeskommune har gjennomført andreinntak til dei vidaregåande skolane.

Les meir

- Kantina er viktig for eit godt læringsmiljø

I går var nærare 50 tilsette samla til konferanse om trivsel og læringsmiljø i vidaregåande skole.

Les meir

Kven fortjener Frivillighetsprisen?

Kvart år deler Frivillighet Norge ut Frivillighetsprisen. Prisen blir delt ut for å gje det frivillige  eit ansikt, og for å synleggjere frivillige og frivillig innsats, for å fremme frivillig engasjement.

Les meir

-Ta bussen til Jugendfest

-Skal du eller nokon i familien din på Jugendfest eller Minijugend i Ålesund 18. og 19. august? FRAM oppmodar flest mogleg til å ta buss til og frå festivalen. Tar du buss, unngår du problem med parkering, og kan slappe av på reisa til og frå arenaen, seier Inge Rønstad, rådgivar i fylkeskommunen. 

Les meir

Nytt kollektivtilbod mellom Ørsta og Sæbø

Frå 21. august blir kollektivtransporttilbodet mellom Ørsta og Sæbø utvida med bestillingstransport. Dette gjeldpå kveld og helg, i periodar kor det ikkje går buss. Ordninga heiter FRAM Flexx. FRAM Flexx er ein del av det ordinære kollektivtilbodet, og blir køyrd med drosje eller minibuss.

Les meir

Det Marine Vestlandet på Aqua Nor

I år stiller Møre og Romsdal på felles stand med dei tre andre Vestlandsfylka. Målet er å vise fram breidda i dei havbruksrealterte næringane på Vestlandet. Stikk innom for ein smaksprøve av tang og tare!

Les meir

No kan du søke om kreativt stipend

Møre og Romsdal fylkeskommune lyser ut inntil fire startstipend á 100 000 kroner til personar med kreativ fagbakgrunn, som vil starte eller vidareutvikle bedrift i Møre og Romsdal.

Les meir

Gratulerer med VM-Gull, Karsten!

Vi stiller oss i rekka og gratulerer tidlegare elev ved Ulstein vidaregåande skule med gullmedaljen i friidretts-VM i London.

Les meir

Nye TT kort frå 1. august

Møre og Romsdal Fylkeskommune har hatt TT- ordninga ute på anbod og i den forbindelse er det valt ny leverandør. Ny leverandør er TTT Administrasjon AS og dei vil på vegne av Møre og Romsdal fylkeskommune drifte ordninga frå 1. august.

Les meir