Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fylkeskommunen aukar støtta til iKuben

Møre og Romsdal fylkeskommune løyver 4 500 000 kroner til den tverr-industrielle klynga iKuben for perioden 2018 – 2020. iKuben arbeider med tiltak som bidrar til å styrke medlemsbedriftene sin konkurranseevne.

Les meir

Nye søknadsfristar for Møremusikarane

Frå 1.januar 2018 blir det faste fristar for å søkje om Møremusikartenester: 15.februar, 15.mai, 15.september og 15.november. 

I overgangsperioden er søknadsfristen 31.desember 2017 for arrangement som skal skje mellom 1.januar-8.mars 2018.

Les meir

Fylkespolitikarane støttar forsking på velferdstenester

Løyver 1 mill. kr til Helseinnovasjonssenteret på Nordmøre.

Les meir

Gir friske midlar til biblioteka

Fylkeskommunen og Nasjonalbiblioteket løyver til saman 1,2 millionar kroner til aktivitetar i biblioteka i fylket.

Les meir

Møte i regional- og næringsutvalet 5. desember

Fordeling av regionale utviklingsmidlar, fordeling av tilskot til gründermobilisering og fleire tilskotssaker er nokre av sakene som utvalet skal behandle. 

Les meir

Redusert kollektivtilbod i jula

I jula blir det redusert tilbod på kollektivtrafikken i Møre og Romsdal.

Les meir

Fire har levert tilbod i konkurransen om Nordmørspakken

Fredag 1. desember kl. 13.00 opna Møre og Romsdal fylkeskommune tilboda i konkurransen for dei fire fylkesvegferjesambanda på Nordmøre. -Vi er glad for den store interessa for å drive desse ferjesambanda, seier samferdselssjef Arild Fuglseth.

Les meir

Ytterlegare 30 studieplassar til Kristiansund

- Det er svært gledeleg at det no kjem studieplassar til ingeniørutdanning i Kristiansund. Dette er eit viktig tilbod, og mange aktørar har arbeidd for å sikre finansiering av det, seier Roland Mauseth, prosjektleiar for Campus Kristiansund. 

Les meir

Ørsta får nær ein million til å utvikle Svendsengarden som sentral møteplass

Utvikling av Svendsengarden som byrom kan bidra til meir folkeliv i Ørsta sentrum.

Les meir