Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune vil styrke Vestlandsjordbruket

Fylkesutvalet har ei tolvpunktsliste med innspel til partane i jordbruksforhandlingane 2019. Eitt av innspela går på å redusere innteksgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet.

Les meir

Fylkespolitikarane: Stopp rasering av helsetilboda

Fylkesutvalet i Møre og Romsdal vedtok i dag ein felles uttale om helsetilbod i fylket. Dei krev eit likeverdig helsetilbod i heile regionen.

Les meir

Folkehelsa i Møre og Romsdal 2019

Fylkeskommunen har no publisert ei skriftleg oversikt over helsetilstanden i befolkninga i fylket og dei positive og negative faktorane som kan påverke den.  

Les meir

Aasen er stolt over den fantastiske innsatsen i helgas redningsaksjon

–Eg er stolt over å vere fylkesordførar i eit fylke, der så mange jobba i lag for å berge og ta vare på passasjerane på Viking Sky. Heile regionen stilte opp når det gjaldt, i det som er den største redningsaksjonen sidan Aleksander Kielland-ulykka, seier Jon Aasen.

Les meir

Fylkesutvalet har møte 25. og 26. mars

Politikarane skal mellom anna behandle revidering av økonomiplan 2919-2022 og leigeavtale Volda Campus Arena.

Les meir

I 2018 vart det felt 12 285 hjort i Møre og Romsdal

Dette er ein auke på over 800 dyr frå året før. Ørsta felte flest, Aure og Rauma på andre og tredjeplass.

Les meir

Auke i kunstnarstipend

Fylkeskommunen aukar pengestøtta til kunstnarar. Nytt i år er eit arbeidsstipend som er ope for søkarar frå alle kunstfelt.

Les meir

Dialogseminar for utslippsfri sjøtransport mellom Geiranger-Hellesylt fredag 29. mars

På strekninga Geiranger-Hellesylt er det i dag ei kommersiell ferjerute i sommarhalvåret. Selskapet som driv ruta har konsesjon til 31. mars 2022, og vi startar no arbeidet med å sjå nærmare på kva rolle den sjøbaserte turismen skal ha vidare på Geirangerfjorden.

Les meir

Høyring – ny takst- og sonestruktur for kollektivtransport med buss

Møre og Romsdal fylkeskommune har invitert kommunar og andre interessentar til å komme med innspel på ny takst- og sonestruktur for buss i Møre og Romsdal.

Les meir

Velkommen til alge-seminar

Algar som grøn næring i Møre og Romsdal er tema når forskarar, gründerar og næringsaktørar samlast til seminar i Kristiansund 27. mars.

Les meir