Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

God utvikling i dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal

Gjennomføringa per år er aukande, og totalfråværet blant elevar er sterkt redusert. 

Les meir

Lesersørvis har kome til Møre og Romsdal

Kva gjer du når lånaren spør om du kan anbefale ei god bok? Dette er alltid ei spanande utfordring for tilsette i folkebiblioteka. For alle lesarar liker ikkje det same – korleis finn dei då den rette boka til kvar einskild? 

Les meir

Klart for Innovasjonsfestival!

Den 14., 15. og 16. november går  Innovasjonsfestivalen av stabelen i Åndalsnes, for tredje året på rad. Har du kjøpt festivalpass?

Les meir

50 000 kroner i støtte til «Gullvogna»

Gullvogna er eit minnesmerke om gulltransporten under krigen.

Les meir

Fylkeskommunen skal auke gjennomføringa på yrkesfag

– Sjølv om Møre og Romsdal er det tredje beste fylket i landet når det kjem til gjennomføring av vidaregåande utdanning, ønsker vi å bli mykje betre. Målet vårt er at mange fleire ungdommar skal fullføre opplæringa si, særleg i dei yrkesfaglege utdanningsprogramma, seier Rune Solenes Opstad, assisterande fylkesutdanningssjef. 

Les meir

Få støtte til ditt prosjekt – søk om ungdomsmidlar

Kvart år deler Møre og Romsdal fylkeskommune ut midlar til ekstraordinære ungdomsaktivitetar i fylket. Ungdomspanelet sørger for denne tildelinga. Tilskotet blir gitt to gongar i året, med ei økonomisk ramme på 250 000 totalt. Ungdomspanelet har altså heile 125 000 kroner å dele ut i desember.

Les meir

Fylkesrådmannen foreslår investeringar for 6,5 milliardar dei neste fire åra

Med ein investeringsplan på nær 6,5 mrd. kroner dei neste fire åra, og eit driftsbudsjett for 2018 på 3,8 mrd. kroner, er det ein offensiv Økonomiplan 2018-2021 fylkesrådmannen legg fram til politisk behandling. 

Les meir

Oppmoding frå FRAM: vis at du skal på

Det er ikkje alltid lett for ein bussjåfør å sjå dei som står på busshaldeplassane eller vite om dei som står der faktisk ønsker å vere med bussen. Derfor går FRAM no ut med ei oppmoding til alle bussreisande: vis at du skal på!

Les meir

Kva no, Møre og Romsdal?

Etter ti år med sterk vekst, er folketalsutviklinga i fylket i ferd med å stoppe opp. 

Les meir

Møte i fylkesutvalet 30. oktober

Oppfølging av vedtak i fylkestinget vedr. Investeringsprogram for fylkesvegar 2018 – 2027 og Statusrapport og forslag til løyving i 2017 frå Høgskolefond er mellom sakene utvalet skal behandle. Møte startar med ei orientering frå «Brisk Kompetansesenter AS 2017 – attføringsbransjen i Møre og Romsdal mot 2020» v/dagleg leiar Frode Vestad, før det vert behandling av saker etter saklista.

Les meir