Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Nordøyvegen: Startar tunneldriving sør på Fjørtofta

Statens vegvesen og Skanska har gått igjennom framdriftsplanane på Nordøyvegen med sikte på å optimalisere framdrifta i prosjektet. Resultatet er at det blir tunneldriving sør på Fjørtofta allereie frå 20. mai. Dette melder Statens vegvesen i ei pressemelding i dag. 

Les meir

Byen som regional motor: nye millionar til byutvikling

No kan det bli leikeplass i Byparken i Ålesund, innandørs skateanlegg i Molde og gratis sundbåt (prøveprøveprosjekt) i Kristiansund. Sjå alle prosjekta som får støtte.

Les meir

Fylkesprisen Årets Bedrift 2018 går til Pipelife Norge AS

Får prisen for satsinga på robotisering, digitalisering og dyktige fagarbeidarar.

Les meir

Stor kartlegging i folkebiblioteka: Kompetente, men manglar ressursar

Tilsette i folkebiblioteka meiner dei treng meir opplæring og større ressursar for å løyse alle dei nye oppgåvene dei har fått.

Les meir

Med starthjelp i baklomma

hoppid.no har lansert første versjon av ei digital gründerteneste som skal gjere det enklare å starte bedrift. Tilbakemeldingane frå brukarane er lovande, og i løpet av hausten 2019 blir tenesta open for alle.

Les meir

Høyring: ny forskrift for hausting av tare i Møre og Romsdal

Det er utarbeidd ein rapport med forslag til ny forskrift. Alle kan gi høyringsuttale til rapporten. Fristen er 1. juni.

Les meir

The North West: Havrommet og verdiskaping

-Ja, regionbygging handlar om attraktive og smarte byar, godt utdannings- og kulturtilbod og gode samferdselsløysingar. Men for at vi skal få det til, er vi avhengige av at nokon skapar verdiane.

Les meir

1. mai blir det endringar i rutetidene til FRAM

Frå og med 1. mai blir det endringar i rutetidene for kollektivtilbodet. Dette gjeld både buss, ferje og hurtigbåt. 

Les meir

Korleis står det eigentleg til med folkehelsa i fylket?

Dei største utfordringane i Møre og Romsdal er at folk beveger seg for lite, har psykiske plager og at det er store helseforskjellar.  Kva kan vi gjere med det?

Les meir

Kva gjer fylkeskommunane for å utvikle berekraftig cruiseturisme?

Cruisetrafikken har auka kraftig dei siste åra. Korleis kan vi legge til rette for berekraftig cruiseturisme i framtida?

Les meir