Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Nyheiter > Dei fire hovudutvala har møte denne veka

Kontaktpersonar

Bjarne Storfold Elde Bjarne Storfold Elde
(Ap) leiar utdanningsutvalet
Mob. 970 97 292
Send e-post
Kristin Marie Sørheim Kristin Marie Sørheim
(Sp) leiar av Samferdselsutvalet
95 28 60 60
Send e-post
Runar Vestheim
91 17 77 24 /
Mob. 911 77 724
Send e-post

Kontaktperson

Marit Nerås Krogsæter
leiar i kultur- og folkehelseutvalet
mob. 918 32 844

Dei fire hovudutvala har møte denne veka

Sjå oversikta under for meir informasjon om kvart enkelt møte.

Kultur og folkehelse

Kultur- og folkehelseutvalet er eit av fire utval som har møte denne veka. 

 

Regional- og næringsutvalet tysdag 5. februar

Utvalet skal mellom anna behandle kompetansealliansen i Møre og Romsdal, søknad om tilskot til ‘Akvalab’ som skal prøve ut av tang og tare-dyrking, støtte til GCE Blue Maritime 2019 og til etablering av Norges Høgfjellskole.

Tid:  5.februar, kl. 10.30 (Behandling av politiske saker startar kl. 13.15)

Stad: Midsund sjukeheim, kommunestyresalen, Tungvegen 42, 6475 Midsund   

Fullstendig møteinnkalling og saksframlegg finn du her 

Kontaktpersonar:

  • Runar Vestheim (Uavh.), leiar regional- og næringsutvalet, mob. 911 77 724
  • Bergljot Landstad, regional- og næringssjef, tlf. 71 28 02 13 / 900 89 213

 

Kultur- og folkehelseutvalet onsdag 6. februar

Utvalet skal mellom anna behandle driftstilskot til regionale institusjonar, tre- og eittårig driftstilskot til kulturorganisasjonar og tilskot til regionale festivalar og kulturarrangement.

Tid: 6. februar kl. 10.30

Stad: Møterom 102, Fylkeshuset Molde

Fullstendig møteinnkalling og saksframlegg finn du her 

Kontaktpersonar: 

  • Marit Nerås Krogsæter (Sp), leiar kultur- og folkehelseutvalet, mob. 918 32 844
  • Heidi-Iren Wedlog Olsen, fylkeskultursjef, tlf. 71 28 03 38 / 482 81 547

 

Samferdselsutvalet onsdag 6. februar

Orientering om internasjonalt arbeid, statusrapport for drosjeløyva i Møre og Romsdal og orientering om bussanbod i Ålesund, Giske og Sula er blant sakene som utvalet skal behandle.

Tid: 6. ferbuar kl. 10.30
Stad: Rom 700, Fylkeshuset i Molde  

Fullstendig møteinnkalling og saksframlegg finn du her 

Kontaktpersonar: 

  • Kristin Marie Sørheim (Sp), leiar samferdselsutvalet, mob. 952 86 060
  • Arild Fuglseth, samferdselssjef, tlf. 71 28 02 67 Arild Fuglseth, samferdselssjef, tlf. 71 28 02 67 / 915 30 085

 

Utdanningsutvalet torsdag 7. februar

Rullering av skoleruta fram til 2021/2022, Kompetansealliansen Møre og Romsdal, forslag til ny yrkesfagleg struktur, er blant sakene utvalet skal behandle.

Tid: 7. februar kl. 10.30
Stad: Rom 700, Fylkeshuset, Molde   

Fullstendig møteinnkalling og saksframlegg finn du her  

Kontaktpersonar:

  • Bjarne Storfold Elde (Ap), leiar utdanningsutvalet, mob. 970 97 29
  • Erik Brekken, fylkesutdanningssjef, tlf. 71 28 03 70 / 481 31 291 Erik Brekken, fylkesutdanningssjef, tlf. 71 28 03 70 / 481 31 291