Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Nyheiter > Fylkestinget har møte 10. -12. desember i Molde

Kontaktpersonar

Jon Aasen Jon Aasen
Fylkesordførar
71 28 04 47 /
Mob. 900 80 387
Send e-post
Ottar Brage Guttelvik Ottar Brage Guttelvik
Fylkesrådmann
71 28 01 63 /
Mob. 901 08 512
Send e-post

Fylkestinget har møte 10. -12. desember i Molde

Det tre dagar lange møte i fylkestinget har no starta opp. Tingsamlinga starta med utdeling av miljøprisen til Sødahlshuset AS og fylkeskulturprisen til Smøla Janitsjarorkester.

Etter prisutdelingane vert det gruppemøter og behandling av saker etter saklista.

 

Saksnr                 Tittel 

T-51/18                Forvaltningsrevisjonsrapport FR 3-2018 "Kvalitet i lærebedrifter og oppfølging av lærlingar"
Tilrådinga samrøystes vedteken.

T-52/18                Rapport frå selskapsgjennomgang SK 1-2018 i Trafikkterminalen Kristiansund AS
Tilrådinga samrøystes vedteken.

T-53/18                Rapport frå selskapsgjennomgang SK 2-2018 i Astero AS
Tilrådinga samrøystes vedteken.

T-54/18                Tilsynsrapport frå NOKUT - Tilsyn ved Fagskolen i Ålesund
Tilrådinga samrøystes vedteken.

T-55/18                Vurdering av fylkeskommunen sin økonomisk bærekraft
Tilrådinga samrøystes vedteken.

T-56/18                Val av forvaltningsrevisjonsprosjekt for 2019
Tilrådinga vedteke med nytt pkt. 1

T-57/18                Endring av budsjettet for 2018    
Tilrådinga samrøystes vedteken med eitt tilleggspkt.                                                                                                            

T-58/18                Nordøyvegen - anbodskonkurranse K5
Tilrådinga frå fylkesutvalet vedteke med 26 stemmer

T-59/18                Økonomiplan med handlingsplan 2019-2022 med budsjett for 2019
Tilrådinga vedteken med endringar.

T-60/18                Tal representantar i fylkestinget 2019-2022​
Tilrådinga vedteken.

T-61/18                Kvalitetsmeldinga 2018 for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal
Tilrådinga samrøystes vedteken

T-62/18                Program for folkehelsearbeid i kommunane - søknad om å bli programfylke frå 2019
Tilrådinga samrøystes vedteken

T-63/18                Forskotering av fylkesvegprosjekt
Tilrådinga samrøystes vedteken.

T-64/18                Forvalting av midlar frå Havbruksfondet
Tilrådinga samrøystes vedteken

T-65/18                Konkurranseutsetting bussruter rutepakke 1 Ålesund, Sula og Giske kommunar - u. off

T-66/18                Kravspesifikasjon Ytre Sunnmøre - u. off

T-67/18                Interpellasjon frå Gunn Berit Gjerde vedr. kjeldesortering på ferjene​

T-68/18                Spørsmål frå Victoria Smenes vedr. avtale om skoleplass ved Tøndergård skole- og ressurssenter

T-69/18                Spørsmål frå Erik Kursetgjerde (AP) om å inkludere nattbuss i periodebillett ungdom

Fullstendig møteinnkalling og saksframlegg finn du her