Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Nyheiter > Komplett program for Jazzgass

Kontaktpersonar

Bengt Endreseth Bengt Endreseth
Leiar Energiregion Møre
71 28 03 43 /
Mob. 958 78 883
Send e-post

Jazzgass 2011 program

Programmet for Jazzgass 2011 er no klart. Mellom innleiarane er både olje- og energiminister Ola Borten Moe, direktør Bente Nyland i Oljedirektoratet og Auke Lont, direktør i Statnett. Tema for konferansen er 'Ressursar og infrastruktur'.

  • Konferansen startar kl. 09.00 og varer til kl. 15.00
     
  • Kl. 15.15 blir pressekonferanse i 15. etg Rica Seilet Hotel.  
     
  • Rett etter konferanseslutt inviterer AS Norske Shell alle konferansedeltakarane til tradisjonelt Ormen Lange hageparty på Chateau'et

Møteleiar under JazzGass 2011:
Bergljot Landstad, regional og næringssjef Møre og Romsdal fylkeskommune

Du kan kontakte JazzGass på:   jazzgass@mrfylke.no  

Detaljert program

Møteleiar: Bergljot Landstad, regional og næringssjef Møre og Romsdal       fylkeskommune

09.00 - Registrering og informasjon
09.50 - Kulturinnslag
10.05 - Konferansier Bergljot Landstad har ordet
10.10 - Kraftforsyningssituasjonen sett fra industrifylket Møre og Romsdal v/Olav Bratland, fylkesordfører Møre og Romsdal
10.30 - Kraftforsyningssituasjonen for MidtNorge - Tiltak på kort og mellomlang sikt for å normalisere situasjonen. v/ Auke Lont, direktør i Statnett
11.00 - Ressurssituasjonen på norsk sokkel med særlig fokus på Norskehavet – Status og framtidsutsikter v/ Bente Nyland, direktør Oljedirektoratet 
11.30-  Perspektiver for Norskehavet v/ Knut Mauseth, områdedirektør AS Norske Shell
12.00 - Lunsj
12.45 - Kulturinnslag
13.00 - Ringvirkninger av etablering av gassknutepunkt Nyhamna v/ Joralf Flataukan, leiar Energiregion Møre
13.15 - Luva – åpner for gass fra dypt vann Norskehavet v/ Torolf Christensen, direktør, Luva feltutbygging, Statoil ASA
13.45 - Infrastrukturløsninger for Norskehavet og nordområdene. Nyhamna som sentralt gassknutepunkt for Norskehavet og sørlige Baretshavet. v/ Thor Otto Lohne, direktør økonomi og kommersiell utvikling, Gassco
14.15 - Petroleumsrelatert verdiskaping – ambisjoner og strategier v/Ola Borten Moe, olje- og energiminister
14.45 - Avslutning

Umiddelbart etter konferanseslutt:

  • Inviterer AS Norske Shell alle konferansedeltakarane til hageparty på Chatauet.
  • Pressa møter foredragshaldarane i 15.etg Rica Seilet Hotell. Foredragshaldarane er og invitert til Shell sitt hageparty.