Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Nyheiter > Økonomiplan 2017-2020

Økonomiplan 2017-2020

Den endelege vedteke økonomiplana 2017-2020 med budsjett for 2017 ligg no ute på nett.

Bilde - Vedteken økonomiplan 2017-2020

Økonomiplana blei vedteke av fylkestinget 13. desember 2016. Plana er delt inn i tre delar.

1. Budsjetthandlinga i fylkestinget og vedtak.

2. Oppdatert taldel etter vedtak i fylkestinget, korrigert for heilårsverknad av lønsoppgjeret 2016.

3. Fylkesrådmannens kommentarar. 

Les meir om vedteke Økonomiplan 2017-2020 her.