Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Omdømme/Identitet

Omdømme/Identitet

Omdømme er summen av korleis omverda oppfattar oss. Omdømme er avhengig av kva identitet vi som tilsette har, korleis vi kommuniserer, og kvalitet på tenestane vi leverar. Vi byggjer omdømme i alt vi gjer.

Møre og Romsdal fylkeskommune har store oppdrag for fellesskapet i regionen. Vi er ein regional utviklingsaktør, og har meiningsfulle oppgåver og ansvar.

Vi ønskjer å utvikle ein felles overordna identitet for alle tilsette gjennom felles visjon og verdiar. For at verdiane skal gi meining, bør ein reflektere over kva verdiane betyr i den jobben kvar og ein av oss gjer.

Les meir om omdømme og identitet her

Kontaktpersonar

Dag Lervik Dag Lervik
Prosjektsjef omstilling 2020
71 28 01 75 /
Mob. 951 73 038
Send e-post

Facebook

Facebook

Lik oss på Facebook og du vil få oppdateringar om nye ledige stillingar