Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Pensjonsordning

Pensjonsordning

Pensjonsordning
Tilsette på kommunalt område er tilslutta pensjonsordninga i KLP. For nærare informasjon pensjonsforhold for kommunalt tilsette sjå www.klp.no, HTA kap. 2. Undervisningspersonale i dei vidaregåande skulane tilslutta pensjonsordninga i Statens pensjonskasse, sjå www.spk.no

Pensjonsforsikringar
Fylkeskommunen har alle sine personforsikringar i KLP. Forsikringsavtalen omfattar:

  • Gruppelivsforsikring
  • Yrkesskadeforsikring
  • Ulykkesforsikring i fritida

Når blir du meldt inn og ut av forsikringsordningane?

  • Nye arbeidstakarar er med i ordninga frå tilsetjingsdato.
  • Arbeidstakarar som sluttar eller går over på alderspensjon går automatisk ut av ordninga den dagen dei sluttar i jobben.
  • Uførepensjonistar er omfatta av gruppelivsforsikringane fram til dei når aldersgrensa for stillinga dei hadde.

Les meir om pensjonsordninga her

Kontaktpersonar

Dag Lervik Dag Lervik
Prosjektsjef omstilling 2020
71 28 01 75 /
Mob. 951 73 038
Send e-post

Facebook

Facebook

Lik oss på Facebook og du vil få oppdateringar om nye ledige stillingar