Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Organisasjon > Fylkesrevisjonen > Bjarne Dyrnes engasjert som fylkesrevisjonssjef

Bjarne Dyrnes engasjert som fylkesrevisjonssjef

Fylkestinget har tilsett statsaut. revisor og dagleg leiar i Distriktsrevisjon Nordmøre IKS, Bjarne Dyrnes, i eit engasjement som fylkesrevisjonssjef fram til 1. juli 2015.  Bjarne Dyrnes etterfølgjer fykesrevisjonssjef Finn Åge Ødegård som har gått over i privat verksemd.

Bjarne Dyrnes

Bjarne Dyrnes er engasjert som fylkesrevisjonssjef

Bjarne Dyrnes skal ivareta det fagleg og administrative ansvaret for fylkesrevisjonen samtundes om han held fram som dagleg leiar for distriktsrevisjonen. Engasjementet varer inntil det blir endeleg klarlagt om fylkeskommunen skal inngå i eit nytt interkommunalt samarbeid om revisjonstenester til fylkeskommunen og kommunane i fylket.  Etter planen skal den nye interkommunale eininga starte opp frå 1. juli 2015.