Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Pressemeldingar

Her finn du pressemeldingar frå Møre og Romsdal fylkeskommune.


-Ta bussen til Jugendfest

-Skal du eller nokon i familien din på Jugendfest eller Minijugend i Ålesund 18. og 19. august? FRAM oppmodar flest mogleg til å ta buss til og frå festivalen. Tar du buss, unngår du problem med parkering, og kan slappe av på reisa til og frå arenaen, seier Inge Rønstad, rådgivar i fylkeskommunen. 

Les meir

Nytt kollektivtilbod mellom Ørsta og Sæbø

Frå 21. august blir kollektivtransporttilbodet mellom Ørsta og Sæbø utvida med bestillingstransport. Dette gjeldpå kveld og helg, i periodar kor det ikkje går buss. Ordninga heiter FRAM Flexx. FRAM Flexx er ein del av det ordinære kollektivtilbodet, og blir køyrd med drosje eller minibuss.

Les meir

No kan du søke om kreativt stipend

Møre og Romsdal fylkeskommune lyser ut inntil fire startstipend á 100 000 kroner til personar med kreativ fagbakgrunn, som vil starte eller vidareutvikle bedrift i Møre og Romsdal.

Les meir

Stein Berg Oshaug ny styreleiar i Molde Internasjonal Jazz Festival

Møre og Romsdal fylkeskommune har oppnemnt Stein Berg Oshaug som ny styreleiar i Moldejazz.

Les meir

Nattbusstilbod under Skjærvafest

Møre og Romsdal fylkeskommune set inn eit utvida tilbod med nattbuss under Skjærvafest i helga. FRAM-bussane vil køyre frå Innlandet og Kristiansund sentrum både natt til laurdag 29. juli og natt til søndag 30. juli.

Les meir

Første inntaket for vidaregåande skole er klart

9548 søkarar har fått tilbod om plass i 1. inntaket til dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal for skoleåret 2017/2018. I 1. inntaket er det nesten berre søkarar med ungdomsrett som har fått tilbod. Fristen for elevane å svare på 1. inntaket er 14. juli.

Les meir

Ei reiselivsnæring i vekst gir verdiskapingseffekt

Tala peiker oppover for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal. –Reiseliv er faktisk verdas største næring, den er i sterk vekst, og er forventa å vekse betydeleg framover, seier Ragna Brenne Bjerkeset, assisterande regional- og næringssjef i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Les meir

Innfører tiltak på Seivika-Tømmervåg

Møre og Romsdal fylkeskommune har gått ut med ei oppfordring til transportørar av farleg last (gass) på ferjesambandet Seivika-Tømmervåg.

Les meir

Fråværet i vidaregåande skole har gått ned

Foreløpige tal frå Utdanningsdirektoratet (Udir) viser at fråværet i vidaregåande skole har gått ned etter innføring av fråværsgrensa. 

Les meir

FRAM har samla alt i ny app

I dag lanserer Møre og Romsdal fylkeskommune og FRAM ein heilt ny app. Med denne appen, kalt FRAM, kan du søke i reiseplanleggaren, kjøpe billett og sjekke avgangen for bussen, hurtigbåten eller ferja gjennom mobilen din.

Les meir

Kontaktpersonar

Inger Johanne Moene Inger Johanne Moene
Informasjonssjef
71 28 01 82 /
Mob. 472 84 003
Send e-post
Elin Johanson Lyngstad Elin Johanson Lyngstad
Informasjonsrådgivar
71 28 01 79 /
Mob. 975 86 633
Send e-post
Ingvild Dverseth  Sæter Ingvild Dverseth Sæter
Informasjonsrådgivar
71 28 01 78 /
Mob. 977 66 896
Send e-post