Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kronikkar før 2014

Her finn du kronikkar skrivne før 2014


Ungdommar skal sjå muligheitene i Møre og Romsdal!

Om vi skal lukkast med å gjere Møre og Romsdal til eit godt gründerfylke, må vi starte allereie i grunnskolen. Opplegga er ferdig utvikla. No er det opp til eigarar og leiarar å gjere nytte av dei.

Les meir

Om profetier i klimadiskusjonen – og litt til

Klimaendringene er en av de viktigste utfordringene i vår tid. Mange har mye på hjertet, men temaet er for viktig til å drukne i overforenklinger og tabloid støy, skriver Per Fredrik Brun i en kronikk.

Les meir

Kortreist – men likevel langt unna!

KRONIKK:Ein av dei eigenskapane som gjer Møre og Romsdal attraktivt er tilgangen til friluftsliv, til fjord, fjell og nydeleg natur.

Les meir

Aktiv på din måte – verdens aktivitetsdag 10.mai

KRONIKK: Skal du lykkes med å være fysisk aktiv hele livet må du finne noe du liker, uavhengig av hva all verdens forskere sier. Finner du en aktivitet som gir glede og mestring, vil du holde motivasjonen hele livet.

Les meir

Detaljhandelen på Øran og Åndalsnes

KRONIKK: Det har den siste tida vore mykje lesnad om Fylkesmannen si motsegn mot utviding av kjøpesenteret på Øran. Det er reist motsegn frå Fylkeskommunen også, og det er dei same vurderingane som ligg til grunn. Vi vil i tillegg signalisere at det i bakteppet for motsegna ligg ei sterk tru på kvalitetane og framtida i eksisterande sentrum på Åndalsnes.

Les meir

”MOVE FOR HEALTH DAY” – VERDENS AKTIVITETSDAG 10. mai.

”30 minutter på din måte”
Verdens aktivitetsdag markeres 10. mai hvert år med arrangementer spredt over hele landet. I år faller denne dagen sammen med Nasjonalforeningen for folkehelsen sin Hjerteuke.

Les meir

Høgskulen i Møre og Romsdal – Noregs mest næringsrelevante høgskule

Fylkesutvalet fatta den 4. april samrøystes vedtak om å tilrå ovanfor Kunnskapsdepartementet at dei tre høgskulane i Møre og Romsdal blir fusjonert til Høgskulen i Møre og Romsdal. Vedtaket er gjort fordi vi er opptekne av å utvikle sterkare forskings- og undervisningsmiljø i fylket. Dette er avgjerande for den regionale utviklinga.

Les meir

Kommunar utan kulturkonsulent taper i kampen om spelemidlar

Kultur- og folkehelseutvalet i Møre og Romsdal fylkeskommune fordelte i overkant av kr. 47 millionar i spelemidlar tirsdag 4. juni. I den samanheng ønskjer fylkeskommunen å seie litt om utviklinga knytt til fordelinga av desse midlane.

Les meir

Kronikkar 2004-2007

Her finn du kronikkar skrivne i perioden 2004-2007.

Les meir