Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Papirlause møter

Overgang fra PDF expert til Fluix

PDF Expert vil bli erstatta av ein ny app som heiter Fluix.

Overgangen til Fluix vil skje 15. mai 2017.  Etter denne datoen vil du ikkje kunne bruke PDF Expert.

Veiledning om overgang er sendt på e-post til alle politikere og ansatte i Møre og Romsdal fylkeskommune som bruker PDF expert.

Fylkestinget vedtok 11.12.2012 (T-sak 73/12) at fylkestinget, fylkesutvalet, kontrollutvalet og hovudutvala inkl. dei rådgivande utvala skal innføre papirlause møte.

Sakspapira sendast ut ca. 7 dager før møtet, til fylkestinget ca. 10 dager før møtet. Informasjon om at sakspapira til eit møte er klart for nedlasting vil komme fram som ei melding på iPaden.

Alle faste representantar får låne ein iPad som ein brukar til å laste ned og lese møteinnkalling og møteprotokoll.

Sakspapirene ligger tilgjengelige for publikum på kommunens nettside: http://mrfylke.no/Politikk/Moeteplan

Hjelp og støtte:
IT-support tlf. 71 28 03 33
Kari Rundmo tlf. 71 28 01 58
Robert Løvik tlf. 71 28 01 59

 

  

 

ipad