Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fylkestinget har møte 10. -12. desember i Molde

Måndag startar tinget med utdeling av miljøprisen og fylkeskulturprisen. Vurdering av fylkeskommunen si økonomiske bærekraft, Nordøyvegen- anbodskonkurranse K5  og kvalitetsmeldinga 2018 for vidaregåande opplæring, er nokre av sakene som fylkestinget skal behandle. 

Les meir

Møte i fylkesutvalet 26. november

Møte i fylkesutvalet har no starta opp. Økonomiplan2019-2022 med budsjett for 2019 og Nordøyvegen er mellom sakene utvalet skal behandle. 

Les meir

Møte i fylkesutvalet 19. og 20. november

Det to dagar møte i fylkesutvalet har no starta opp. skal meUtvalet skal mellom anna behandle kvalitetsmeldinga 2018 for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, tal på representantar i fylkestinget 2019-2020 og innføring av betaling av nullsleppskøyretøy Fv 64 Atlanterhavstunnelen.

Les meir

Brems i investeringar og omstilling for fylkeskommunen

Eit for høgt drifts- og investeringsnivå over fleire år krev brems i investeringane og omstilling av drifta i åra som kjem. Det er hovudprofilen i forslag til Økonomiplan 2019-2022 med budsjett for 2019, som fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik presenterte for fylkespolitikarane i dag.

Les meir

Urtė Karanauskaitė (18 år) er valt som ny leiar av ungdomspanelet

Under den siste dagen av ungdommens fylkesting vart Urtė Karanauskaitė valt til leiar av ungdomspanelet i Møre og Romsdal for perioden 2018/2019. Dette blir Urtė sitt tredje år i ungdomspanelet, og det andre året som leiar.

Les meir

Ungdommens fylkesting har kåra Ulstein kommune til årets ungdomskommune

I dag har rundt 80 ungdommar frå heile fylket kåra Ulstein til årets ungdomskommune i Møre og Romsdal under dag ein av ungdommens fylkesting. Det var totalt fire kommunar som kjempa om den gjeve tittelen: Surnadal, Skodje, Nesset og Ulstein.

Les meir

Dei fire hovudutvala har møte i veke 46

Det blir først ei felles orientering om økonomiplanen med budsjett for alle utvala, før behandlinga av politiske saker.

Les meir

Positive til dei nye oppgåvene som regjeringa har foreslått å overføre, men forventar meir

- Fylkeskommunane kan no få eit meir heilskapleg regionalt ansvar innan samferdsel, kompetanse, næringsutvikling, landbruk, forsking, kulturminner og folkehelse, heiter det i ein uttale frå fylkesutvalet.

Les meir

Fylkesutvalet har møte 29. oktober

Godstransport på Raumabanen og Møre og Romsdal fylkeskommune sin uttale til statsbudsjettet er blant sakene som fylkesutvalet skal behandle.

Les meir

Jobbar du med aktivitetar for ungdom? Søk på ungdomsmidlane!

Paintball, ballettskole, klatrevegg, LAN, motortreff er bare litt av alt ungdomsmidlane har gått til før. No kan du søke om støtte til ditt draumeprosjekt.

Les meir