Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Dei fire hovudutvala har møte i veke 43

Førstkommande veke er det møte i dei fire hovudutvala. Sjå oversikta under for kvart enkelt møte. 

Les meir

Fylkestinget har møte 15. og 16. oktober i Geiranger

Møte i fylkestinget har no starta opp. Møte startar med utdeling av trafikktryggingsprisen og likestillingsprisen før det vert behandling av saker etter saklista.

Les meir

Møte i fylkesutvalet 15. november i Geiranger

Det er lagt opp til eit ekstra møte i fylkesutvalet i samband med fylkestinget. Det er tre saker til behandling: Forskottering av Skulevegen, Giske kommune og finansiering av skredsikringsprosjekt fv. 63 Korsmyra - Indreeide og Regjeringa sitt framlegg til statsbudsjett 2019 - konsekvensar for Møre og Romsdal fylkeskommune.

Les meir

To prisar vart delt ut på fylkestinget

Fylkestinget 15. oktober starta med utdeling av to prisar, Trafikktryggingsprisen Likestillingsprisen og for 2018.

Les meir

Møte i fylkesutvalet 24. og 25. september

Det to dagar lange møte i fylkesutvalet har no starta opp. Møtet startar med to orienteringar, før det vert behandling av saker etter saklista. 

Les meir

“Det er trass alt vi som er framtida”

Barn og unge (0-19 år) utgjer 24,1 % av heile befolkninga i Møre og Romsdal. Dette er altså nesten ein fjerdedel. Ein fjerdedel av alle som vert påverka av vala politikarane tek, og ein fjerdedel som har sin barndom nokså avhengig av at politikarane tek gode val. Dei fleste av oss som tilhøyrer denne gruppa kan dessverre ikkje stemme på partiet som representerer våre interesser best. 

Les meir

Likestillingsprisen 2018 går til Bygdepride i Ørsta/Volda

Kultur og folkehelseutvalet vedtok i dag å tildele likestillingsprisen 2018 til Bygdepride.

Les meir

Dei fire hovudutvala har møte i veke 36

Førstkommande veke er det møte i dei fire hovudutvala. Sjå oversikta under for kvart enkelt møte. 

Les meir

Trafikktryggingsprisen 2018 er tildelt FAU ved Bjerkelund skole

Fylkestrafikktryggingsutvalet (FTU) i Møre og Romsdal har vedtatt at Trafikktryggingsprisen 2018 går til Foreldrerådets arbeidsutval (FAU) ved Bjerkelund skole i Kristiansund kommune.

Les meir

Fylkesutvalet har møte i dag 2. juli

Uttale til NOU 2018:4 Sjøvegen vidare - Forslag til ny hamne- og farvasslov, Stiftelsen Atlanterhavsparken - nasjonalt akvarium og marint formidlingssenter og Fv. 659 Nordøyvegen - Konkurranse om entreprise K5 Skjeltene - Harøya  - Utfordringar, er mellom sakene utvalet skal behandle.

Les meir