Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Torunn Haldorsen får Likestillingsprisen 2017

Bakgrunnen for prisen er Haldorsen sitt arbeid for fremme openheit om seksuell orientering.  

Les meir

Møte i dei fire hovudutvala

Denne veka er det møte dei fire hovudutvala. Sjå oversikta under for meir informasjon om kvart enkelt møte. 

Les meir

Trafikktryggingsprisen 2017 går til Synnøve Rekkedal Hill

Fylkestrafikktryggingsutvalet (FTU) i Møre og Romsdal har tildelt Trafikktryggingsprisen 2017 til Synnøve Rekkedal Hill frå Sæbø i Ørsta kommune.

Les meir

Møte i fylkesutvalet 28. august

Fylkesutvalet er i dag samla til første møte etter ferien. I tillegg til behandling av saker etter saklista, vil fylkesutvalet få ei orientering frå Statkraft Energi AS om «Vasskrafta si samfunnsnytte i lys av vilkårsrevisjonar og vassdirektiv».

Les meir

Stein Berg Oshaug ny styreleiar i Molde Internasjonal Jazz Festival

Møre og Romsdal fylkeskommune har oppnemnt Stein Berg Oshaug som ny styreleiar i Moldejazz.

Les meir

Sommarstatus frå ungdomspanelet

Da det blei valt nytt ungdomspanel i november 2016, var vi ein spent og ivrig gjeng som trådde til i dei nye verva våre.

Les meir

Møte i fylkesutvalet 26. Juni

Siste møte i fylkesutvalet før sommaren har no starta opp. Oppretting av aksjeselskap - Ocean Industry School, uttale i samband med etablering av deponi for ordinært avfall på Raudsand og finansiering av kapasitetsauke Rute 14 Stranda – Liabygda er mellom sakene utvalet skal behandle. 

Les meir

Bør ikkje få løyve til deponering av ordinært avfall på Raudsand no

Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik rår til at fylkesutvalet går i mot etablering av deponi for ordinært avfall på Raudsand før ei konsekvensutgreiing er klar.

Les meir

Fylkesordføraren tala til fylkestinget

Fylkesordførar Jon Aasen heldt i dag sin årlege tale til fylkestinget. Sentrale tema i talen var kommune- og regionreforma og utfordringar og moglegheiter knytt til kultur, utdanning, samferdsel og regional utvikling.

Les meir

Fylkestinget 12. og 13. juni

Det to dagar lange junitinget har no starta opp. Tingsete vert denne gong helde i Fosnavåg, og Strategi og rammer for arbeidet med økonomiplan 2018-2021, Anbodsutlysing Nordmørspakken og Investeringsprogram for fylkesvegar 2018 -2027 er mellom sakene utvalet skal behandle.

Les meir