Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Politikk > Nyheiter > Dei fire hovudutvala har møte i veke 46

Kontaktpersonar

Bjarne Storfold Elde Bjarne Storfold Elde
(Ap) leiar utdanningsutvalet
Mob. 970 97 292
Send e-post
Kristin Marie Sørheim Kristin Marie Sørheim
(Sp) leiar av Samferdselsutvalet
95 28 60 60
Send e-post
Runar Vestheim
Leiar av Regional- og Næringsutvalet
91 17 77 24 /
Mob. 911 77 724
Send e-post

Kontaktperson

Marit Nerås Krogsæter
leiar i kultur- og folkehelseutvalet
mob. 918 32 844

Dei fire hovudutvala har møte i veke 46

Det blir først ei felles orientering om økonomiplanen med budsjett for alle utvala, før behandlinga av politiske saker.

Den felles orienteringa om økonomiplanen tek til kl. 10.30.

Tid: 12. november kl. 10.30-12.15

Stad: Quality Hotel Alexandra, Molde 

Sjå oversikta under for meir informasjon om kvart enkelt møte i utvala.   


 

Regional- og næringsutvalet

Utvalet skal kåre ein vinnar av Miljøprisen og behandle søknad om tilskot til prosjekt for realisering av Stadt skipstunnel og tilskot til sentrumsutvikling, Stokkekaia i Åndalsnes. 

Tid:  kl. 13.00

Stad: Møterom 111, Fylkeshuset Molde      

Fullstendig møteinnkalling og saksframlegg finn du her 

Kontaktpersonar:

  • Runar Vestheim (Uavh.), leiar regional- og næringsutvalet, mob. 911 77 724
  • Bergljot Landstad, regional- og næringssjef, tlf. 71 28 02 13 / 900 89 213

 

Kultur- og folkehelseutvalet

Utvalet skal kåre ein vinnar av Fylkeskulturprisen for 2018 og behandle tilskot til Makerspace i Ålesund bibliotek. 

Tid: 12. november kl. 13.00

Stad: Møterom 102, Fylkeshuset Molde

Fullstendig møteinnkalling og saksframlegg finn du her 

Kontaktpersonar: 

  • Marit Nerås Krogsæter (Sp), leiar kultur- og folkehelseutvalet, mob. 918 32 844
  • Heidi-Iren Wedlog Olsen, fylkeskultursjef, tlf. 71 28 03 38 / 482 81 547

 

Samferdselsutvalet 

Fordeling av midlar til trafikktryggingstiltak, konsekvensar av Autopass-regulativ på ferjesamband og innføring av betaling for nullsleppskøyretøy i Atlanterhavstunnelen er blant sakene som utvalet skal behandle. 

Tid: Måndag 12. november kl. 13.00
Stad: Rom 700, Fylkeshuset i Molde  

Fullstendig møteinnkalling og saksframlegg finn du her 

Kontaktpersonar: 

  • Kristin Marie Sørheim (Sp), leiar samferdselsutvalet, mob. 952 86 060
  • Arild Fuglseth, samferdselssjef, tlf. 71 28 02 67 Arild Fuglseth, samferdselssjef, tlf. 71 28 02 67 / 915 30 085

 

Utdanningsutvalet 

Skolebruksplan 2019-2020, tiltak til ungdom som er i oppfølgingstenesta (OT) og kvalitetsmeldinga 2018 for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal er nokre av sakene som utvalet skal behandle.  

Tid: måndag 12. november kl. 13.00
Stad: Rom 101, Fylkeshuset, Molde   

Fullstendig møteinnkalling og saksframlegg finn du her  

Kontaktpersonar:

  • Bjarne Storfold Elde (Ap), leiar utdanningsutvalet, mob. 970 97 29
  • Erik Brekken, fylkesutdanningssjef, tlf. 71 28 03 70 / 481 31 291 Erik Brekken, fylkesutdanningssjef, tlf. 71 28 03 70 / 481 31 291