Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Politikk > Nyheiter > Desembertinget opna i dag

Kontaktpersonar

Jon Aasen Jon Aasen
Fylkesordførar
71 28 04 47 /
Mob. 900 80 387
Send e-post
Ottar Brage Guttelvik Ottar Brage Guttelvik
Fylkesrådmann
71 28 01 63 /
Mob. 901 08 512
Send e-post

Desembertinget opna i dag

Årets siste tingsete har no starta opp, og Økonomiplan 2017-2020 med budsjett, regionreforma, finansiering av Nordøyvegen og kvalitetsmeldinga 2016 for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, er nokre av sakene som fylkestinget skal behandle. 

Den tre dagar lange fylkestingsamlinga vert halde på Quality Hotel Alexandra i Molde.

Saksnr Tittel
T-72/16 Melding om vedtak i fylkesutvalet etter fullmakt med heimel i § 13 i kommunelova
Tilrådinga samrøystes vedteke
T-73/16 Val av forvaltningsrevisjonar for 2017
Tilrådinga vedteke
T-74/16 Forvaltningsrevisjonsprosjekt nr 1/2016: Effektivisering i sentraladministrasjonen
Tilrådinga samrøystes vedteke
T-75/16 Kjøp av aksjar i Geitbåt Eiendom AS (saka blir behandla i fylkesutvalet 12. desember 2016)
Tilrådinga samrøystes vedteke
T-76/16 Tilskot til bygging av hall over kunstisbanen i Kristiansund
Tilrådinga vedteke
T-77/16 Byen som regional motor - økonomiplanperioden 2017 - 2020
Tilrådinga samrøystes vedteke
T-78/16 Finansiering - Nordøyvegen
Tilrådinga vedteke
T-79/16 Økonomiplan 2017-2020 med budsjett for 2017
Tilrådinga vedteke med tillegg
T-80/16 Stiftelsen Kulturkvartalet - val av rådsmedlemer for perioden 2016 - 2019
Tilrådinga samrøystes vedteke
T-81/16 Søknad frå Therese Grønvold om fritak frå fylkeskommunale verv - suppleringsval
Tilrådinga samrøystes vedteke
T-82/16 Uttreden frå Tafjord/Åknes Beredskap IKS (saka blir behandla i fylkesutvalet 12. desember 2016)
Tilrådinga samrøystes vedteke
T-83/16 Søknad om godkjenning av utsatt avdragsbetaling til Kommunalbanken
Tilrådinga samrøystes vedteke
T-84/16 Vedtak av Fylkesplan for Møre og Romsdal 2017-2020
Tilrådinga samrøystes vedteke
T-85/16 Nye folkevalte regionar - svar frå Møre og Romsdal fylkeskommune
Tilrådinga vedteke
T-86/16 Internasjonal strategi for Møre og Romsdal fylkeskommune 2017-2020
Tilrådinga samrøystes vedteke
T-87/16 Tilbodsstruktur for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal
Tilrådinga vedteke
T-88/16 Kvalitetsmeldinga 2016 for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal
Tilrådinga samrøystes vedteke
T-89/16 Delvis bompengefinansiering av fv. 659 Nordøyvegen - forslag til lokalpolitisk vedtak
Tilrådinga samrøystes vedteke

Fullstendig møteinnkalling med saksframlegg finn du her