Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Politikk > Nyheiter > Fylkesting i Ulsteinvik i dag - 08. april

Kontaktpersonar

Jon Aasen Jon Aasen
Fylkesordførar
71 28 04 47 /
Mob. 900 80 387
Send e-post
Ottar Brage Guttelvik Ottar Brage Guttelvik
Fylkesrådmann
71 28 01 63 /
Mob. 901 08 512
Send e-post

Fylkesting i Ulsteinvik i dag - 08. april

Møte i fylkestinget har no starta opp. Rekneskap og årsmelding for 2018, status Spjelkavik Arena og Opera- og kulturhus i Kristiansund er mellom sakene tingsete skal behandle.

Saker til behandling:

Saksnr Innhald
T 1/19 Melding om vedtak i fylkesutvalet etter fullmakt med  heimel i § 13 i kommunelova
Tilrådinga samrøystes vedteken
T 2/19 Revisjonsrapport frå selskapskontroll SK 3/2017 i Vigo IKS
Tilrådinga samrøystes vedteken
T 3/19 Rapport - Tilsyn 3/2018: Undersøking av system for   styring, kontroll og oppfølging av transaksjoner med nærståande i   skolesektoren og ressurssentra
Tilrådinga samrøystes vedteken
T 4/19 Attestasjonsrapport - Intern kontroll Tannhelse
Tilrådinga samrøystes vedteken
T 5/19 Sentrale kontrollorgan - Årsmelding 2018
Tilrådinga samrøystes vedteken
T 6/19 Sentrale kontrollorgan - Årsrekneskap 2018
Tilrådinga samrøystes vedteken
T 7/19 Ny selskapsavtale VIGO IKS
Tilrådinga samrøystes vedteken
T 8/19 OU-prosessen fagskole
Tilrådinga vedteken
T 9/19 Leigeavtale Volda Campus Arena
Tilrådinga samrøystes vedteken
T 10/19 Samarbeid med Ørsta kommune etter §27 i kommunelova
Tilrådinga samrøystes vedteken
T 11/19 Spjelkavik Arena - status mars 2019
Saka er ferdig behandla. Det vart lagt fram alternativt forslag til vedtak. Alternativt forslag vart vedteke.
T 12/19 Opera- og kulturhus Kristiansund
Tilrådinga samrøystes vedteken
T 13/19 Omstilling av organisasjonen mot 2020 - sluttrapport for   forprosjektet og innretning av hovudprosjektet
Tilrådinga samrøystes vedteken med tillegg.
T 14/19 Rekneskap med resultatvurdering og årsmelding for 2018
Tilrådinga vedteken
T 15/19 Revidering av økonomiplan 2019-2022 - saka er trekt frå sakskartet
T 16/19 Forslag til vedtekter, innretning og forvalting av Marint verdiskapingsfond
Tilrådinga samrøystes vedteken
T 17/19 Omlegging av takst og rabattstruktur Tresfjordbrua og   Vågstrandtunnelen på E136 i Møre og Romsdal - Lokalpolitisk behandling
Tilrådinga samrøystes vedteken
 T 18/19  Endring av budsjett 2019
Tilrådinga vedteke med ei endring

Fullstendig møteinnkalling og saksframlegg

Du kan følge debatten direkte her.