Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Politikk > Nyheiter > Fylkesutvalet har møte 25. og 26. mars

Kontaktpersonar

Jon Aasen Jon Aasen
Fylkesordførar
71 28 04 47 /
Mob. 900 80 387
Send e-post
Ottar Brage Guttelvik Ottar Brage Guttelvik
Fylkesrådmann
71 28 01 63 /
Mob. 901 08 512
Send e-post

Fylkesutvalet har møte 25. og 26. mars

Politikarane skal mellom anna behandle revidering av økonomiplan 2919-2022 og leigeavtale Volda Campus Arena.

Møte vert halde på fylkeshuset i Molde, og startar opp kl. 10.30. Frå kl. 13.00 vert det gruppemøter for dei ulike partia ut dagen. Tysdag startar møte opp kl. 09.15. 

Saker til behandling: (status i sakene vert lagt fram fortløpande)

Måndag

​U 16/19 Program for fylkestinget 8. april 2019
Tilrådinga samrøystes vedteken
U 17/19 Innspel til jordbruksforhandlingane 2019
Tilrådinga samrøystes vedteken med tillegg
U 18/19 Planprogram og hovudutfordringar for regional vassforvaltningsplan 2022-2027
Tilrådinga samrøystes vedteken
U 19/19 K753 Kristiansund vgs erstatningslokalar bygg 09 byggerekneskap 
Tilrådinga samrøystes vedteken
U 20/19 Årsrapport 2018 for bygg- og eigedomsavdeling 
Tilrådinga samrøystes vedteken
U 21/19 Oppfølgjing av sak om sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i bygg- og anleggsbransjen
Tilrådinga samrøystes vedteken med tillegg
U 22/19 Rapport - lærlingar 2018
Tilrådinga samrøystes vedteken med tillegg
U 23/19 Nesset kommune - detaljregulering -reguleringsplan for gbnr 40/81 m.fl. - deponi for ureina masser og farleg avfall m.m. - Bergmesteren Raudsand AS - fråsegn til avgrensa ettersyn
Det vart lagt fram alternativt forslag til vedtak. Ved votering fekk alternativt forslag fleirtal.
U 24/19 Uttale "Områdegjennomgang av Statens vegvesen Del 2b - Trafikant og kjøretøy" juni 2018
Det vart lagt fram alternativt forslag til vedtak. Ved votering var det alternative forslaget samrøystes vedteken
U 25/19 Politisk styringsgruppe for Nordøyvegen
Tilrådinga samrøystes vedteken
U 26/19 Høring om forslag til nytt inntektssystem for fylkeskommuane
Tilrådinga samrøystes vedteken med tillegg
U-39/19 Møreforsking AS - oppnemning av styreleiar
Tilrådinga samrøystes vedteken

Tysdag

U 27/19 Ny selskapsavtale VIGO IKS 
Tilrådinga samrøystes vedteken
U 28/19 OU-prosessen fagskole
Det vart lagt fram alternativt forslag til vedtak. Ved votering fekk alternativt forslag fleirtal.
U 29/19 Leigeavtale Volda Campus Arena 
Tilrådinga samrøystes vedteken
U 30/19 Samarbeid med Ørsta kommune etter §27 i kommunelova
Tilrådinga samrøystes vedteken
U 31/19 Spjelkavik Arena - status mars 2019 
Det vart lagt fram alternativt forslag til vedtak. Ved votering fekk alternativt forslag fleirtal.
U 32/19 Opera- og kulturhus Kristiansund
Tilrådinga samrøystes vedteken
U 33/19 Rekneskap med resultatvurdering og årsmelding for 2018
Tilrådinga vedteken med tillegg
U 34/19 Revidering av økonomiplan 2019-2022
Det vart lagt fram alternativt forslag til vedtak. Ved votering fekk alternativt forslag fleirtal.
U 35/19 Omstilling av organisasjonen mot 2020 - sluttrapport for forprosjektet og innretning av hovudprosjektet
Tilrådinga samrøystes vedteken
U 36/19 Forslag til vedtekter, innretning og forvalting av Marint verdiskapingsfond
Tilrådinga samrøystes vedteke med eit nytt pkt. 4. 
U 37/19 Omlegging av takst og rabattstruktur Tresfjordbrua og Vågstrandtunnelen på E136 i Møre og Romsdal - Lokalpolitisk behandling 
Tilrådinga samrøystes vedteken
U-40/19 Tillegg til sak U-33/19 Rekneskap med resultatvurdering og årsmelding for 2018

U 41/19  Uttale - Stopp raseringa av helsetilboda