Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Politikk > Nyheiter > Fylkesutvalet har møte 29. oktober

Kontaktpersonar

Jon Aasen Jon Aasen
Fylkesordførar
71 28 04 47 /
Mob. 900 80 387
Send e-post
Ottar Brage Guttelvik Ottar Brage Guttelvik
Fylkesrådmann
71 28 01 63 /
Mob. 901 08 512
Send e-post

Fylkesutvalet har møte 29. oktober

Godstransport på Raumabanen og Møre og Romsdal fylkeskommune sin uttale til statsbudsjettet er blant sakene som fylkesutvalet skal behandle.

Saker til behandling måndag 29. oktober:

​Møtet startar med ei orientering om hydrogensatsing i Møre og Romsdal ved teamleiar Bengt Endreseth og rådgivar Lina Vassdal, Energiregion Møre, regional- og næringsavdelinga

 

U-90/18           T 49/18 Interpellasjon frå Yvonne Wold (SV) om kollektivløysingar - oversendingsforslag frå Yvonne Wold (SV) og Gunn Berit Gjerde (V)
Tilrådinga samrøystes vedteken

U-91/18           Ungdommens spørjetime - ungdomspanelet - oversendingsforslag frå Geir Stenseth (FRP), Marit Nerås Krogsæter (SP), Monica Molvær (H) og Victoria Smenes (KRF)
Tilrådinga samrøystes vedteken

U-92/18           Sykkylven kommune - klage på vedtak - gbnr 14/66 - dispensasjon frå reguleringsplan
Tilrådinga samrøystes vedteken

U-93/18           Forvalting av midlar frå Havbruksfondet
Tilrådinga samrøystes vedteken

U-94/18           Kommunesektorens rolle i nasjonal kulturpolitikk - rapport frå Oxford Research
Tilrådinga samrøystes vedteken

U-95/18           Møre og Romsdal fylkeskommune sin uttale til statsbudsjettet
Tilrådinga samrøystes vedteken med tillegg. 

U-96/18           Ørsta kommune - klage på frådeling av to tomter til to fritidsbustader gbnr 119/3, Urke - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 - saka er trekt og blir behandla på eit seinare møte.

U-97/18           Ferjeanbod - Indre Sunnmøre

U-98/18           Godstransport på Raumabanen
Tove Lise Torve (Ap) m/fleire fremma forslag om eit tilleggspunkt. Tilrådinga vart samrøystes vedteke med tilleggspunkt. 

U-99/18           Uttale frå Møre og Romsdal fylkeskommune om oppgåvemeldinga
Tilrådinga samrøystes vedteken med ei ekstra setning.

Fullstendig saksliste med framlegg finn du her