Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Politikk > Nyheiter > Fylkesutvalet har møte i dag, 25. februar

Kontaktpersonar

Jon Aasen Jon Aasen
Fylkesordførar
71 28 04 47 /
Mob. 900 80 387
Send e-post
Ottar Brage Guttelvik Ottar Brage Guttelvik
Fylkesrådmann
71 28 01 63 /
Mob. 901 08 512
Send e-post

Fylkesutvalet har møte i dag, 25. februar

Møte i fylkesutvalet har starta opp. Politikarane skal mellom anna behandle uttale om Statens vegvesen framtidig lokalisering, oppgåver og tilsette, og uttale til forslag om forbod mot nydyrking av mark.

Saker til behandling:

U- 8/19     Søknad om å bli programfylke frå 2019 i "Program for folkehelsearbeid i kommunene"
Tilrådinga samrøystes vedteke
U- 9/19     Oppstart av arbeidet med ny regional planstrategi og fylkesplan - utkast til planprogram
Tilrådinga samrøystes vedteke
U-10/19    Statleg sikring av friluftsområde 2019 -Tilråding
U-11/19    Uttale til forslag om forbod mot nydyrking av myr
Tilrådinga vedteke med ei endring
U-12/19    Statens vegvesen – framtidig lokalisering, oppgåver og tilsette i Møre og Romsdal
Tilrådinga samrøystes vedteke
U-13/19    Møreforsking AS - oppnemning av styreleiar - saka er trekt.
U-14/19    Fv 654 Skarabakken - utviding av gangveg 
Tilrådinga samrøystes vedteke

 Fullstendig møteinnkalling med saksframlegg finn du her​