Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Politikk > Nyheiter > Fylkesutvalet har møte i dag 28. januar

Kontaktpersonar

Jon Aasen Jon Aasen
Fylkesordførar
71 28 04 47 /
Mob. 900 80 387
Send e-post
Ottar Brage Guttelvik Ottar Brage Guttelvik
Fylkesrådmann
71 28 01 63 /
Mob. 901 08 512
Send e-post

Fylkesutvalet har møte i dag 28. januar

Fylkesutvalet skal mellom anna behandle to høyringsuttalar og mandat og oppgåve til samarbeidsforum fv. 63.

Saker til behandling:

Saksnr Innhald
U 1/19 T 54/18 Tilsynsrapport frå NOKUT - Tilsyn ved Fagskolen i Ålesund - oversendingsforslag frå Victoria Smenes (KRF)
Tilrådinga samrøystes vedteken
U 2/19 Høyring - Endring i drosjereguleringa - Oppheving av behovsprøvinga
Tilrådinga vedteken med eitt tilleggspunkt
U 3/19 Høyring: Forslag til endringer i veglova, mfl. og forslag til lov om overgangsbestemmelser ved overføring av fylkesveiadministrasjon fra Statens vegvesen til fylkeskommunene
Tilrådinga vedteken 
U 4/19 Mandat og oppgåve til samarbeidsforum fv. 63
Tilrådinga samrøystes vedteken
U 5/19 Statkraft Energi AS - Aurareguleringene - revisjon av konsesjonsvilkår - merknader til NVE's innstilling*
Tilrådinga samrøystes vedteken. Eitt tillleggspunkt vedteke. 
U 6/19 Vestnes kommune - bygging av 11 bustader gbnr 46/125 - dispensasjon frå reguleringsplan - klage på vedtak
Tilrådinga samrøystes vedteken
U 7/19 Strategikonferansen 2019 - innspel frå Møre og Romsdal fylkeskommune til KS
Tilrådinga samrøystes vedteken
RS 1/19 MVA-kompensasjon og sammensetning av styret i Moldejazz
  Godkjenning av protokoll

Fullstendig møteinnkalling og saksframlegg finn de her. 

Etter at fylkesutvalsmøtet er avslutta:

  • Omstilling av organisasjonen mot 2020 – verkstad for fylkesutvalet som referansegruppe (ca kl 1130 - 1600)