Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Politikk > Nyheiter > Møte i fylkesutvalet 12. desember

Kontaktpersonar

Jon Aasen Jon Aasen
Fylkesordførar
71 28 04 47 /
Mob. 900 80 387
Send e-post
Ottar Brage Guttelvik Ottar Brage Guttelvik
Fylkesrådmann
71 28 01 63 /
Mob. 901 08 512
Send e-post

Møte i fylkesutvalet 12. desember

Møte i fylkesutvalet har no starta opp, og kjøp av aksjar i Geitbåt Eiendom AS og delvis bompengefinansiering av fv. 659 Nordøyvegen er mellom sakene utvalet skal behandle.

Saksnr Tittel (vedtaka vert lagt ut fortløpande)
U-143/16 Kjøp av aksjar i Geitbåt Eiendom AS
Tilrådinga samrøystes vedteke
U-144/16 Uttreden frå Åknes/Tafjord Beredskap IKS
Tilrådinga samrøystes vedteke
U-145/16 KVU Strynefjellsvegen med arm til Geiranger - høyring av revidert tilleggsutgreiing
Tilrådinga samrøystes vedteke
U-146/16 Delvis bompengefinansiering av fv. 659 Nordøyvegen - forslag til lokalpolitisk vedtak
Tilrådinga samrøystes vedteke
U-147/16 Kjøp av Hareid Trafikkterminal AS - Saka går ut

Fullstendig møteinnkalling med sakspapir finn du her