Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Politikk > Nyheiter > Møte i fylkesutvalet 21. og 22. november

Kontaktpersonar

Jon Aasen Jon Aasen
Fylkesordførar
71 28 04 47 /
Mob. 900 80 387
Send e-post
Ottar Brage Guttelvik Ottar Brage Guttelvik
Fylkesrådmann
71 28 01 63 /
Mob. 901 08 512
Send e-post

Møte i fylkesutvalet 21. og 22. november

Det to dagar lange møte i fylkesutvalet har no starta opp, og økonomiplan 2017-2020 med budsjett for 2017, tilskot til bygging av hall over kunstisbanen i Kristiansund, og høyringssvar Regionreforma - Nye folkevalte regionar er mellom sakene utvalet skal behandle.

Møte startar med ei orientering frå Helse Midt-Norge om framtidig drift i Møre og Romsdal. 
Frå kl. 13.00 og ut dagen vil det vere gruppemøte i dei ulike partia. Tysdag startar møte kl. 09.15.

Saker til behandling måndag 21. november: (vedtaka vert lagt inn fortløpande)

Orientering: kl. 10.30 – kl. 11.30 Helse Midt-Norge RHF orienterer       

U 124/16  Program for fylkestinget 12. - 14. desember 2016
Tilrådinga samrøystes vedteke. 
U 125/16  Dekning av utgifter knytt til regionsreforma 
Tilrådinga samrøystes vedteke. 
Fullstendig møteinnkalling og saksframlegg – måndag 21. november:  https://einnsyn.mrfylke.no/motedag/index/2214

Saker til behandling tysdag 22. november:  (vedtaka vert lagt inn fortløpande)

U 126/16  Stiftelsen Kulturkvartalet - val av rådsmedlemer for perioden 2016 - 2019 
Forslag frå Tove Lise Torve (Ap) vart samrøystes vedteke.
U 127/16  Søknad om godkjenning av utsatt avdragsbetaling til Kommunalbanken 
Tilrådinga samrøystes vedteke
U 128/16  Vedtak av Fylkesplan for Møre og Romsdal 2017-2020 
Tilrådinga samrøystes vedteke med eit par endringar. 
U 129/16  Nye folkevalte regionar - svar frå Møre og Romsdal fylkesting 
Det vart votert pkt.vis. Tilrådinga vart vedteke. 
U 130/16  Kjøp av aksjar i Geitbåt Eiendom AS 
Saka vart trekt. Saka skal opp til behandling i fylkesutvalet i samband med fylkestinget i desember. 
U 131/16  Tilskot til bygging av hall over kunstisbanen i Kristiansund 
Tilrådinga samrøystes vedteke med eit nytt pkt. 4. 
U 132/16  Byen som regional motor - økonomiplanperioden 2017 - 2020 
Tilrådinga vedteke
U 133/16  Finansiering - Nordøyvegen 
Tilrådinga samrøystes vedteke
U 134/16  Økonomiplan 2017-2020 med budsjett for 2017 
Tilrådinga vart samrøystes vedteke med endringar/ tillegg
U 135/16  Forskings- og innovasjonsstrategi for kommunal sektor 
U 136/16  Internasjonal strategi for Møre og Romsdal fylkeskommune 2017-2020 
U 137/16  Tilbodsstruktur for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 
Tilrådinga samrøystesvedteke med ei endring
U 138/16  Kvalitetsmeldinga 2016 for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 
Tilrådinga samrøystes vedteke. 

Fullstendig møteinnkalling og saksframlegg: https://einnsyn.mrfylke.no/motedag/index/2215