Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Politikk > Nyheiter > Møte i fylkesutvalet 26. november

Kontaktpersonar

Jon Aasen Jon Aasen
Fylkesordførar
71 28 04 47 /
Mob. 900 80 387
Send e-post
Ottar Brage Guttelvik Ottar Brage Guttelvik
Fylkesrådmann
71 28 01 63 /
Mob. 901 08 512
Send e-post

Møte i fylkesutvalet 26. november

Møte i fylkesutvalet har no starta opp. Økonomiplan2019-2022 med budsjett for 2019 og Nordøyvegen er mellom sakene utvalet skal behandle. 

Fylkesutvalet er i dag samla til møte på Quality hotel Alexandra i Molde Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune.

Orienteringar
Møte startar med to orienteringar:
- Prosjektet «Omstilling av organisasjonen Møre og Romsdal fylkeskommune 2020» ved prosjektleiar Dag Lervik
- Orientering om økonomiplanarbeidet ved fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik

Saker til behandling:
U 112/18   Skiltmynde for fylkesveg - regionreform - overføring av oppgåver til fylkeskommunen
Tilrådinga samrøystes vedteken
U 113/18   Nordøyvegen - anbodskonkurranse K5
Tilrådinga fall mot 8 stemmer
U 114/18   Økonomiplan med handlingsplan 2019-2022 med budsjett for 2019
RS 10/18   Mobilnett i området Trollstigen

Fullstendig møteinnkalling og saksframlegg