Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Politikk > Nyheiter > Møte i fylkesutvalet 27. februar

Kontaktpersonar

Jon Aasen Jon Aasen
Fylkesordførar
71 28 04 47 /
Mob. 900 80 387
Send e-post
Ottar Brage Guttelvik Ottar Brage Guttelvik
Fylkesrådmann
71 28 01 63 /
Mob. 901 08 512
Send e-post

Møte i fylkesutvalet 27. februar

Møte i fylkesutvalet har no starta opp. Fleire ulike handlingsprogram, innspel til jordbruksforhandlingane og kommunale bidrag til Nordøyvegen er mellom sakene utvalet skal behandle.

Saksnr

Tittel (vedtaka vert lagt ut fortløpande)

U-5/17 Stortingsval 2017 - møteplan, delegasjon m.v
Tilrådinga samrøystes vedteke
U-6/17 Framlegg Handlingsprogram Kompetanse og Verdiskaping 2017
Tilrådinga vedteke med tilleggspunkt
U-7/17 Regional delplan for klima og energi - Forslag til handlingsprogram 2017
Tilrådinga samrøystes vedteke med eitt tillegg
U-8/17 Innspel til jordbruksforhandlingane 2017
Tilrådinga vedteke med tillegg
U-9/17 Handlingsprogram Samferdsel 2017
Tilrådinga samrøystes vedteke
U-10/17 Regional delplan for samordna bustad-, areal og transport i Ålesundregionen - framlegg til prinsippvedtak
Tilrådinga samrøystes vedteke
U-11/17 Forslag til endring av §§9 og 20 i yrkestransportlova - høyring
Tilrådinga samrøystes vedteke
U-12/17 Kommunale bidrag til Nordøyvegen
Tilrådinga vedteke
U-13/17 Handlingsprogram kultur 2017
Tilrådinga samrøystes vedteke med eitt tillegg
U-14/17 Handlingsprogram 2017 - Regional delplan for folkehelse
Tilrådinga vedteke med eitt tillegg
U-15/17 Rapportering handlingsprogram 2016
Tilrådinga samrøystes vedteke
U-16/17 Handlingsprogram kompetanse og verdiskaping 2017 - 2020
Tilrådinga samrøystes vedteke
U-17/17 Investeringsplan skolebygg - status januar 2017
Tilrådinga vedteke

Fullstendig saksliste med saksframlegg finn du her