Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Politikk > Nyheiter > Møte i fylkesutvalet 30. januar

Kontaktpersonar

Jon Aasen Jon Aasen
Fylkesordførar
71 28 04 47 /
Mob. 900 80 387
Send e-post
Ottar Brage Guttelvik Ottar Brage Guttelvik
Fylkesrådmann
71 28 01 63 /
Mob. 901 08 512
Send e-post

Møte i fylkesutvalet 30. januar

Møte i fylkesutvalet har no starta opp, og innspel til Strategikonferansen 2017 - frå Møre og Romsdal fylkeskommune er mellom sakene utvalet skal behandle.

Møte starta med ei orientering om Klimaprofil for Møre og Romsdal v/Hanne Heiberg Norsk klimaservicesenter, Dagrun Vikhamar Schuler NVE/KSS og Brigt Samdal NVE. Vidare var dei ei orientering om Kraftlinja frå Fardal til Ørskog – forsyningssikkerheit og beredskap i vårt område med ei eventuell vidareføring til Romsdalshalvøya og Aukra v/dagleg leiar Istad nett Gerhard Eidså.

Saker til behandling: (vedtaka vert lagt ut fortløpande)

Saksnr Innhald
U 1/17 T- 79/16 Økonomiplan 2017 - 2020 med budsjett for 2017 - oversendingsforslag frå Charles Tøsse (H)
Tilrådinga samrøystes vedteke
U 2/17 Strategikonferansen 2017 - innspel frå Møre og Romsdal fylkeskommune til KS
Tilrådinga samrøystes vedteke
U 3/17 Regional planstrategi - orientering om status 2016
Tilrådinga samrøystes vedteke
U 4/17 Høyring - forslag til lov om opptak og bruk av informasjon om skjermverdige objekt, militære anlegg og områder, og botnforhold
Tilrådinga samrøystes vedteke
RS 1/17 Orientering om arbeidet i Oppreisningsordninga for tidlegare barnevernsbarn i Møre og Romsdal for 2016

Fullstendig program og saksframlegg finn du her