Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Politikk > Nyheiter > Møte i regional- og næringsutvalet

Kontaktpersonar

Runar Vestheim
Leiar av Regional- og Næringsutvalet
71 28 40 95 / Mob. 911 77 724
Send e-post
Bergljot Landstad Bergljot Landstad
Regional- og næringssjef
71 28 02 13 /
Mob. 900 89 213
Send e-post

Møte i regional- og næringsutvalet

Tysdag 6. desember er det møte i regional- og næringsutvalet. Støtte til prosjektet Vekst i stordal og støtte til den biomarine klynga Blue Legasea er blant sakene utvalet skal behandle. 

Utvalet skal til Sula kommune, og dagen startar med politisk møte kl. 10.30. Etterpå blir det orientering om Sula kommune ved ordførar Jim Arve Røssvoll, samt bedriftsbesøk på Cflow Fish i Langevågen og sildeoljefabrikken Vedde AS. 

Saker til behandling
Saksnr Innhold Uoff
RN 79/16 Evaluering av ordning - tilskot til energianalyser i   energinettverk  
RN 80/16 Vekst i Stordal - søknad om auka prosjektstøtte 2017  
RN 81/16 Tilskot   til rekruttering og kompetanseheving i landbruket - 2. søknadsrunde 2016  
RN 82/16 Søknad om støtte til den biomarine klynga Blue Legasea  
RN 83/16 Sesongmessig variasjon i kvalitet hos raudpølse  
RN 84/16 Verdiskapingsanalyse for den marine næringa i Møre og Romsdal  
RN 85/16 Orientering frå Nor-Fishing 2016  
RN 86/16 Knutepunktutvikling Campus Ålesund, tilleggssøknad fase 2  
RN 87/16 Månadsmelding frå NAV for november 2016  
RN 88/16 Fordeling av midlar frå kap 551 post 60 og tiltaksfondet per 25. november 2016  
RN 89/16 Miljøpris 2016 Ikkje offentleg, Offl § 26,   2. ledd X
RS 18/16 Budsjettoppfølging - RN-utvalet - Periode 2016-10  
RS 19/16 Potensiale for storskala tang og tare-dyrking i Møre og Romsdal  
  Godkjenning av protokoll  

På møteplan 2016 finn du sakspapira til møtet.