Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Politikk > Nyheiter > Møte i samferdselsutvalet 5. desember

Kontaktpersonar

Kristin Marie Sørheim Kristin Marie Sørheim
(Sp) leiar av Samferdselsutvalet
95 28 60 60
Send e-post
Arild Fuglseth Arild Fuglseth
Samferdselssjef
71 28 02 67 /
Mob. 915 30 085
Send e-post

Møte i samferdselsutvalet 5. desember

Ruteendringsprosessen 2017, taktsak 2017 og takstretningslinjer for bil-, hurtigbåt- og fylkesvegferjeruter 2017 og strakstiltak innan trafikktrygging er nokre av sakene som utvalet skal behandle. 

Tid: 5. desember 2016 kl. 10.30
Stad: Quality Hotel Alexandra,  Molde

Saksnr Tittel U. off.
SA-8/16 Godkjenning av protokoll  
SA-47/16 Ruteendringsprosessen 2017  
SA-48/16 Takstsak 2017  
SA-49/16 Opsjon 2 ferjeløsning Åfarnes-Sølsnes  
SA-50/16 Fravikssøknad for fv 62 ved Hjelset  
SA-51/16 Plan for utbetring av nedklassifiserte vektgrenser ved fylkesvegbruer  
SA-52/16 Orientering om studietur for samferdselsutvalet 2017  
SA-53/16 TS tiltak ved Vigra skole - fv 136  
SA-54/16 Fordeling av midlar til trafikktryggingstiltak med kommunetilskot (50/50) - store tiltak for 2017  
SA-55/16 Strakstiltak innan trafikktrygging  
SA-56/16 Framtidige ferjeanbod X
SA-57/16 KVU Strynefjellsvegen med arm til Geiranger - høyring av revidert tilleggsutgreiing

 Fullstendig innkalling med saksframlegg finn du her