Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Politikk > Nyheiter > Møte i samferdselsutvalet 7. mars

Kontaktpersonar

Kristin Marie Sørheim Kristin Marie Sørheim
(Sp) leiar av Samferdselsutvalet
95 28 60 60
Send e-post
Arild Fuglseth Arild Fuglseth
Samferdselssjef
71 28 02 67 /
Mob. 915 30 085
Send e-post

Møte i samferdselsutvalet 7. mars

Møtet startar med dåp av to hurtigbåtar på hurtigbåtkaia i Molde kl. 11.30. Sjølve møtet startar på Fylkeshuset ca kl. 13.30. 

Tid: 7. mars kl. 11.30 (sjølve møtet startar 13.30)
Stad: Rom 700, Fylkeshuset i Molde

Før sakene blir behandla etter sakslista, blir det to orienteringar: 

  • Romsdalsaksen v/Jørn Inge Løvik og Frode Gjelstenli, Romsdalsaksen AS 
  • Møreaksen v/Kjetil Strand, Statens vegvesen

Saker til behandling:

Saksnr Tittel
SA-15/17 Årshjul for samferdselsutvalet
SA-16/17 Fråvik om overdekking tunnel - Nordøyvegen
SA-17/17 Opphør førehandsinnkrevjing bompengar Nordøyvegen
SA-18/17 Vidare drift av Sulesund kiosk
SA-19/17 Utbedring av forfall og etterslep på fylkesveg
SA-20/17 Vegeigarrolla - prosjekteigarstyring og realisering av fylkesvegprosjekt
SA-21/17 Kapasitetsauke Rute 14 Stranda-Liabygda
SA-22/17 Hurtigbåtkaia på Sekken
SA-23/17 Forskings- og innovasjonsstrategi for kommunal sektor i Møre og Romsdal 2017-2020

Referatsaker

Saksnr Tittel
RS-11/17 Budsjettoppfølging for politiske utval 2017
RS-12/17 Invitasjon til å kome med innspel til rapport om kostnadsnøkkelen for båt og ferje      
RS-13/17 Utskrift av sak U-12/17 Kommunale bidrag til Nordøyvegen